WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Tarnobrzeg
Ważne linki
Tarnobrzeg to Miasto powiatowe i powiat miejski w
województwie podkarpackim; stolica Województwa
tarnobrzeskiego w latach 1975 - 1998. Leży nad Wisłą.
Miasto prywatne założone w 1594 r staraniem rodu
Tarnowskich, zniszczony w czasie najazdu
szwedzkiego podupadł i rozwinął się dopiero po II wojnie
światowej  jako centrum wydobycia siarki.
Miasto znane jest z zawiązanej tu w 1734r. tzw. Konfederacji Dzikowskiej, której celem było osadzenie na tronie królestwa Stanisława Leszczyńskiego, oraz wydarzeń 1918 i 1919 r i powstania chłopskiej Republiki Tarnobrzeskiej.
W czasie okupacji jeden z ważniejszych ośrodków ruchu oporu. W Tarnobrzegu powstała organizacja "Odwet" wydająca od 1940 r pismo o tej samej nazwie, przekształcona w 1941 r w oddział partyzancki "Jędrusie".
Od lat 90-tych na dawnym wyrobisku siarki powstaje największy w Polsce sztuczny zalew, który w przyszłości niewątpliwie będzie atrakcją turystyczną. Tarnobrzeg leży w Kotlinie Sandomierskiej. Głównym typem gleb są gleby bielicowe. Na tych mało żyznych glebach uprawia się owies, żyto i kukurydzę. Dużo gruntów zostało zalesionych. W rejonie Tarnobrzega jest wiele lasów wchodzących w skład Puszczy Sandomierskiej. Przez Tarnobrzeg przebiega jedna z tras Szlaku Architektury Drewnianej województwa podkarpackiego. Od 2007 r. także Szlak Chasydzki. Z Tarnobrzega można alternatywnie rozpocząć Małopolską Drogę św. Jakuba, której nieprzerwany szlak prowadzi przez całą Europę do Santiago de     Compostela.   Zespół  zamkowy Tarnowskich w Dzikowie, Zespół pałacowy w Mokrzyszowie z XIX w., kościół p. w.św. Marii Magdaleny w Miechocinie to miejsca, które warto zobaczyć.
Tarnobrzeg posiada sieć instytucji z dziedziny kultury. Tworzą ją m.in.: sieć bibliotek publicznych, biblioteki parafialne (klasztorna OO. Dominikanów, parafii serbinowskiej) i biblioteki szkolne (w tym uczelni wyższych). Główne życie miasta skupione jest w Tarnobrzeskim Domu Kultury. W nim odbywają się spektakle teatralne oraz projekcje filmowe. Amatorskie życie kulturalne skupia także Środowiskowy Dom Kultury  działający przy Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz grupy teatralne i muzyczne powstałe na Serbinowie przy tamtejszej parafii. Wymienione ośrodki w przeważającej mierze organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sporadycznie koncerty muzyki poważnej organizuje Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. W mieście działa także półamatorski Teatr Modulo.