WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
1997
20.12   Walne Zebranie Związku Miast Nadwiślańskich w Toruniu, przyjęcie miasta Chełmna w poczet członków ZMN.
11.12   Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji związanych z Wisłą w Warszawie
27.11   Rejestracja ZMN w Sądzie Wojewódzkim w Toruniu
23.10   Uchwała nr 553/97 w sprawie przystąpienia miasta Torunia do Związku Miast Nadwiślańskich
16.09   Konferencja ,,Wisła i miasta'' zorganizowana w Warszawie z inicjatywy Związku
12.07   Uroczyste podpisanie aktu założycielskiego ZMN w Gdańsku, przyjęcie statutu, logo, wybór Komitetu Założycielskiego
31.05   Robocze spotkanie przedstawicieli miast biorących udział w regatach Wiślanych Toruń-Bydgoszcz
1996
6.12   Spotkanie przedstawicieli zainteresowanych miast w Toruniu

Założenie Związku Miast Nadwiślańskich
24.10   Stanowisko Rady Miejskiej Torunia nr 9 w sprawie powołania stowarzyszenia miast nadwiślańskich