WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
O związku
Ważne linki
WŁADZE ZWIĄZKU MIAST NADWIŚLAŃSKICH
Marian Frąckiewicz
Wiceprezes Zarządu ZMN,  Przewodniczący Rady Miasta Torunia
dr Tomasz Sowiński
Prezes Zarządu ZMN, Gdańsk, Członek Honorowy ZMN
Lech Latarski
Przewodniczący Komisji,
Radny Miasta Płocka
Wiceprezes Zarządu ZMN, 
Prezydent Miasta Tczewa
Skarbnik ZMN,
Delegat Miasta Dobrzyń nad Wisłą
Wiceprzewodniczący Komisji,
Radny Miasta Gdańska
Sekretarz Komisji,
Radny Miasta Torunia
Członek Komisji.
Radny Miasta Nieszawa
Mirosław Pobłocki
Grzegorz Ryczkowski
Sławomir Kruszkowski
Piotr Dzik
Tadeusz Wiśniewski
Michał Rudzki
Sekretarz ZMN,
Burmistrz Miasta Karczewa
Piotr Dyśkiewicz
Członek Zarządu ZMN,
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka