WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Dokumenty ZMN
Ważne linki
Porozumienie Samorządowe dla Korytarza Bałtyk - Adriatyk - spotkanie Sygnatariuszy
Protokół I Spotkanie przedstawicieli Sygnatariuszy "Porozumienia Samorządowego" dla Korytarza Bałtyk - Adriatyk Biuro Związku Miast i Gmin Morskich, Gdańsk 5 lutego 2014 r.
"POMORSKI KLASTER RZECZNY - PARTNERSTWO NA RZECZ EKOLOGICZNEGO TRANSPORTU"
Porozumienie zawarte 22 marca 2013r. - Światowy Dzień Wody w Gdyni
Lista podmiotów uczestniczących w inicjatywie klastrowej "Pomorski Klaster Rzeczny"
POROZUMIENIE SZCZECIŃSKIE
Porozumienie zawarte 22 września 2011r. przez: Ligę Morską i Rzeczną, Stowarzyszenie na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich.
POROZUMIENIE w sprawie PROGRAMU DLA WISŁY I JEJ DORZECZA NA LATA 2000 - 2020
Historia porozumienia
Deklaracja Współpracy na Rzecz Wisły i jej Dorzecza
Treść porozumienia
Sygnatariusze
Statut
Treść Statutu Związku Miast Nadwiślańskich
Sprawozdania
Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2013
Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2012
Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2011
Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2010
Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2009
Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2008
Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2007
Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2006
Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2005
Sprawozdanie z działalności Związku Miast Nadwiślańskich w roku 2004
Stanowiska
Stanowisko XIV WZD ZMN w sprawie Stopnia Wodnego w Nieszawie
List otwarty do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko ZMN do Projektu dot. - „Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030"
Stanowisko Delegatów XI Walnego Zebrania Członków ZMN z dnia 14 Marca 2008
Stanowisko IX Walnego Zebrania Członków ZMN w sprawie włączenia "Programu dla Wisły i jej Dorzecza 2020" do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 lub innych strategicznych programów rządowych.
Stanowisko IX Walnego Zebrania Członków ZMN w sprawie budowy stopnia wodnego w Nieszawie
Uchwały
Uchwała nr 5/2014 ZMN z dnia 25.03.2014 roku w sprawie: wniosku w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły - załącznik do uchwały
Uchwała nr 3/97 ZMN z dnia 20.12.1997 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej i terminów jej płacenia