WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Sprawozdania
Ważne linki
26 marca odbyło się w Toruniu VII Walne Zebranie Członków ZMN. Uczestnicy Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie Zarządu ZMN za rok 2003, sprawozdanie z gospodarowania finansami w roku 2003 oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej ZMN udzielili absolutorium Zarządowi Związku za rok 2003. Wniosek został poprzedzony kontrolą Komisji Rewizyjnej przeprowadzoną dnia 5 marca br.

Walne Zebranie Członków dokonało wyboru do Związku Zastępcy Burmistrza Dobrzynia n/Wisłą Grzegorza Ryczkowskiego na miejsce Burmistrza Annopola Stefana Skórskiego, który złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu ZMN. Podczas Walnego Zebrania wręczono nagrody laureatom konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą. Przedstawiciele miast członkowskich oraz prezydenci, burmistrzowie, przewodniczący rad otrzymali certyfikaty przynależności do Związku Miast Nadwiślańskich. VII Walne Zebranie Członków ZMN zatwierdziło program działania Związku na rok bieżący.

W roku 2004 Zarząd ZMN odbył 8 posiedzeń. Wszystkie miały miejsce w Toruniu. W związku z zakończeniem prac nad Programem dla Wisły postanowieniem Zarządu przekształcono Biuro Programu dla Wisły i jej Dorzecza w Warszawie w Biuro ds. Wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z miastami członkowskimi ZMN. Podstawowym zadaniem Biura, po jego przekształceniu, jest monitorowanie stanu prac nad projektem ustawy wiślanej oraz ubieganie się o środki zewnętrzne na działalność ZMN i przekazywanie miastom członkowskim informacji o możliwości pozyskiwania środków. Z uchwałą o zmianie zadań i zakresu prac Biura łączy się uchwała Zarządu w sprawie wynagrodzeń dla jego pracowników zmierzająca docelowo do samofinansowania się Biura.

6 lutego 2004 r. Zarząd ZMN przyznał dotacje na zadania o charakterze inwestycyjnym na podstawie wniosków złożonych do 31 października 2003 r. Łączna kwota dotacji wyniosła 76.500 zł. Ze środków Związku współfinansowane są następujące przedsięwzięcia w miastach członkowskich:

    •budowa promenady spacerowej nad Wisłą w Ciechocinku,
    zabezpieczenie skarpy wiślanej w Dobrzyniu n. Wisłą,
    •oznakowanie szlaków turystycznych Wyspy Sobieszewskiej w 
    Gdańsku,
    •budowa wiaty i pochylni dla łodzi w Karczewie,
    •budowa przystani wodnej w Kozienicach,
    •modernizacja stanicy wodnej w Płocku,
        -zagospodarowanie nadbrzeża Wisły dla celów rekreacyjnych i      
        turystycznych w Puławach,
        -rozbudowa stanicy żeglarskiej w Tczewie,
        -odbudowa kadłuba jachtu "Flisak" i zakup kadłubów łodzi dla       
        Uczniowskiego Klubu Sportowego w Toruniu,
        -realizacja programu "Bezpieczna Wisła" oraz wykonanie  
        dokumentacji bulwarów nadwiślańskich i przystani miejskiej we 
        Włocławku,
    •remont i modernizacja amfiteatru nad Wisłą w Wyszogrodzie,
    •remont kanału dopływowego w Górze Kalwarii,
    •wykonanie koncepcji budowy zbiornika wodnego w Annopolu.


Drugi rodzaj dotacji dotyczył imprez wiślanych, świąt miast i obchodów święta patronalnego Związku 24 czerwca. Łącznie przyznano dotacji na kwotę 48.000 zł.

Ponadto 7 listopada Zarząd ZMN rozpatrywał wnioski o dotacje na inwestycje złożone do 31 października 2004 r. Większość wnioskodawców zwracała się o środki na remont przystani żeglarskich na nabrzeżach Wisły. Łącznie przyznano 28.400 zł.

W minionym roku ZMN był organizatorem XLI Regat Żeglarskich o Puchar Związku Miast Nadwiślańskich na trasie Toruń - Bydgoszcz. W Regatach wzięło udział 60 jednostek pływających.

W czerwcu Związek brał udział w I edycji Międzynarodowych Targów Gmin i Usług Komunalnych "Gmina 2004" udostępniając swoje stoisko dla prezentacji wszystkich miast członkowskich. Uczestnictwo w Targach wykorzystano dla pierwszej multimedialnej prezentacji Programu dla Wisły.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Związek zaproponował miastom korzystanie z dofinansowania do letnich rejsów po Wiśle dzieci podopiecznych Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w miastach członkowskich ZMN. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ok. 1200 dzieci wraz z opiekunami z 13 miast członkowskich ZMN.

Ogłoszona została III edycja konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą. Chęć udziału w konkursie zgłosiło 13 uczestników, absolwentów wyższych uczelni z całego kraju.

Związek Miast Nadwiślańskich jest sygnatariuszem "Listu otwartego dotyczącego Programu Natura 2000 w kontekście jego wpływu na gospodarkę" wystosowanego przez uczestników konferencji w Krajowej Izbie Gospodarczej 28 maja 2004 r. do Prezesa Rady Ministrów RP. Oprócz tego przedstawiciele ZMN uczestniczyli w działaniach podjętych przez samorządy na rzecz budowy autostrady A-1.

Na zaproszenie miesięcznika "Ekopartner" oraz komisarza Targów POLLUTEC prezes Zarządu ZMN Tomasz Sowiński brał udział w oficjalnej delegacji polskiej podczas Salonu Ochrony Środowiska w Lyonie we Francji w dniach 30.11 - 3.12.2004. W czasie trwania Dnia Polskiego poświęconego m.in. na dyskusję: "Programy inwestycyjne realizowane w Polsce w związku z wypełnieniem Dyrektyw środowiskowych Unii Europejskiej" oraz ochronie środowiska w naszym kraju, prezes ZMN prezentował Program dla Wisły 2020.

Realizując uchwałę programową VI Walnego Zebrania Członków ZMN Związek podejmował działania promocyjne m.in. w formie sponsorowanych publikacji prasowych, spotkań z samorządami miast nie zrzeszonych w ZMN i rozpowszechniania oraz propagowania Programu dla Wisły 2020.

W roku 2004 do ZMN przystąpiły dwa nowe miasta członkowskie: Zakroczym i Łomianki. Obecnie Związek Miast Nadwiślańskich liczy 24 członków.