WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Założenia programowe
Ważne linki
Program działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2014 i kolejne
1.Udział w pracach nad przygotowaniem rządowego Programu dla Wisły na bazie Programu dla Wisły i Jej Dorzecza 2020 opracowanego przez ZMN.

2. Udział w pracach Regionalnych Rad Gospodarki Wodnej. Opiniowanie i współtworzenie aktów prawnych dotyczących gospodarki wodnej.

3. Udział w projektach związanych z ochroną przeciwpowodziową w miastach nadwiślańskich.

4. Udział w zespołach koncepcyjnych i działaniach na rzecz rewitalizacji Międzynarodowych Dróg Wodnych E70 i E40.

5. Realizacja zapisów porozumień zawartych z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rewitalizacji Wisły, wznowienia szlaków wodnych oraz infrastruktury wiślanej

6. Aktywne i wszechstronne wsparcie akcji Dziennika Bałtyckiego: "Po drugie - Autostrada wodna na Wiśle".

7. Współorganizacja i finansowanie "Lata na Wiśle" dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS w miastach członkowskich Związku.

8. Wspieranie nadwiślańskich działań i wydarzeń artystycznych, sportowych i rekreacyjnych.

9. Wspieranie miast nadwiślańskich w odtwarzaniu i rewitalizacji infrastruktury wiślanej.

10. Pomoc w pozyskiwaniu środków dla miast członkowskich na realizację zadań inwestycyjnych związanych z Wisłą.

11. Współudział w lokalnych i ogólnopolskich letnich imprezach wodniackich na Wiśle.

12. Udział i wsparcie organizacji Długodystansowych Regat Żeglarskich na trasie Toruń - Bydgoszcz oraz regat miast wzdłuż biegu Wisły organizowanych przez pozostałe miasta członkowskie ZMN.

13. Organizacja i udział miast zrzeszonych w ZMN w obchodach Święta Wisły.

14. Prowadzenie promocji Związku oraz Programu dla Wisły 2020 w mediach oraz podczas spotkań z samorządami, a także w zgromadzeniach publicznych z udziałem ZMN w tym zgromadzeniach Krajowego i Kujawsko-Pomorskiego Forum Wodnego.

15. Udzielanie wsparcia podmiotom aktywnie uczestniczącym w realizacji zadań przewidzianych Statutem Związku

16. Rozwijanie i pomnażanie zbiorów Centralnego Instytutu Wisły ZMN.

17. Pozyskiwanie członków zwyczajnych i wspierających ZMN

18. Realizacja strategii ZMN do roku 2020.
- Uchwała nr 5/2014
- Załącznik do uchwały nr 5/2014
Archiwum:
Założenia programowe 2002
Założenia programowe 2003
Założenia programowe 2004
Założenia programowe 2005
Założenia programowe 2006
Założenia programowe 2007
Założenia programowe 2008
Założenia programowe 2009
Założenia programowe 2010
Założenia programowe 2011
Założenia programowe 2012
Założenia programowe 2013