WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Założenia programowe
Ważne linki
Program działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2011 i kolejne
1.Udział w pracach Rady Programowej Programu dla Wisły 2013 Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nad przygotowaniem rządowego Programu dla Wisły 2013 na bazie Programu dla Wisły i Jej Dorzecza 2020 opracowanego przez ZMN 

2. Udział w pracach Krajowej Rady Gospodarki Wodnej i Regionalnych Rad Gospodarki Wodnej. Opiniowanie i współtworzenie aktów prawnych dotyczących gospodarki wodnej.

3. Udział w projektach związanych z ochroną przeciwopowodziową w miastach nadwiślańskich

4. Udział i współorganizacja  Flisu Wiślanego 2011 na mocy porozumienia zawartego z Ligą Morską i Rzeczną w r. 2008

5. Przygotowanie wniosków i programów w celu pozyskania środków pomocowych na wykonywanie zadań statutowych ZMN, promocji Związku i miast członkowskich

6. Udział i wsparcie organizacji Długodystansowych Regat Żeglarskich na trasie Toruń - Bydgoszcz oraz regat miast wzdłuż biegu Wisły organizowanych przez pozostałe miasta członkowskie ZMN

7. Współorganizacja i finansowanie XI edycji „Lata na Wiśle” dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS w miastach członkowskich Związku

8. Wspieranie nadwiślańskich działań i wydarzeń artystycznych, sportowych i rekreacyjnych

9.  Wspieranie  miast nadwiślańskich w odtwarzaniu i rewitalizacji infrastruktury   wiślanej, a szczególnie pomoc w usuwaniu skutków powodzi 2010

10.  Pomoc w pozyskiwaniu środków dla miast członkowskich na realizację zadań inwestycyjnych związanych z Wisłą

11.  Współudział w lokalnych i ogólnopolskich letnich imprezach wodniackich na Wiśle

12.  Organizacja i udział miast zrzeszonych w ZMN w obchodach Święta Wisły

13. Kontynuacja  konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą

14. Wydanie zbioru nagrodzonych prac w dorocznych konkursach na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą

15. Prowadzenie promocji Związku oraz Programu dla Wisły 2020 w mediach oraz podczas spotkań z samorządami, a także w zgromadzeniach publicznych z udziałem ZMN  w tym zgromadzeniach Krajowego Forum Wodnego

16. Udział i poparcie dla Wiślanej Trasy Rowerowej

17. Rozwijanie i pomnażanie zbiorów Centralnego Instytutu Wisły ZMN

18. Pozyskiwanie członków zwyczajnych i wspierających ZMN

19.  Realizacja strategii ZMN do roku 2020
Archiwum:
Założenia programowe 2002
Założenia programowe 2003
Założenia programowe 2004
Założenia programowe 2005
Założenia programowe 2006
Założenia programowe 2007
Założenia programowe 2008
Założenia programowe 2009
Założenia programowe 2010
Założenia programowe 2012
Założenia programowe 2013
Założenia programowe 2014