WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Założenia programowe
Ważne linki
Program działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2008 i kolejne
1.Udział w pracach Rady Programowej Programu dla Wisły 2013 Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nad przygotowaniem rządowego Programu dla Wisły 2013 na bazie Programu dla Wisły i Jej Dorzecza 2020 opracowanego przez ZMN 

2. Udział w pracach Krajowej Rady Gospodarki Wodnej i Regionalnych Rad Gospodarki Wodnej. Opiniowanie i współtworzenie aktów prawnych dotyczących gospodarki wodnej.

3.Obchody 10 rocznicy powstania Związku Miast Nadwiślańskich

    •reaktywowanie Flisu Wiślanego 2008-głównego wydarzenia
    obchodów 10-lecia ZMN
    •zakończenie Flisu Wiślanego w Gdańsku i zakończenie
    obchodów10-lecia ZMN
    •przygotowanie i wybicie Krzyży Związku Miast Nadwiślańskich
    •wydawnictwa okolicznościowe

4. przygotowanie wniosków i programów w celu pozyskania środków pomocowych na wykonywanie zadań statutowych ZMN, promocji Związku i miast członkowskich

5. Udział i wsparcie organizacji XLV Długodystansowych Regat Żeglarskich na trasie Toruń - Bydgoszcz

6. Współorganizacja i finansowanie VIII edycji "Lata na Wiśle" dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS

7. Wspieranie nadwiślańskich działań i wydarzeń artystycznych, sportowych i rekreacyjnych

8.  Wspieranie  miast nadwiślańskich w odtwarzaniu i rewitalizacji infrastruktury   wiślanej

9.  Pomoc w pozyskiwaniu środków dla miast członkowskich na realizację zadań inwestycyjnych związanych z Wisłą

10.  Współudział w lokalnych i ogólnopolskich letnich imprezach wodniackich na Wiśle

11.  Organizacja i udział miast zrzeszonych w ZMN w obchodach Święta Wisły

12. Kontynuacja  konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą

13. Prowadzenie promocji Związku oraz Programu dla Wisły 2020 w mediach oraz podczas spotkań z samorządami, a także w zgromadzeniach publicznych z udziałem ZMN

14. Pozyskiwanie członków zwyczajnych i wspierających ZMN

15. Zawarcie porozumienia z Ligą Morską i Rzeczną o współpracy, a w szczególności w sprawie organizacji i przywrócenia na stałe Flisu Wiślanego 

16.  Wypracowanie długookresowej strategii ZMN na lata 2008-2013
Archiwum:
Założenia programowe 2002
Założenia programowe 2003
Założenia programowe 2004
Założenia programowe 2005
Założenia programowe 2006
Założenia programowe 2007
Założenia programowe 2009
Założenia programowe 2010
Założenia programowe 2011
Założenia programowe 2012
Założenia programowe 2013
Założenia programowe 2014