WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Założenia programowe
Ważne linki
Program działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2007 i kolejne
1.Udział w pracach nad przygotowaniem rządowego Programu dla Wisły 2020 na bazie Programu dla Wisły i Jej Dorzecza 2020 opracowanego przez ZMN

a) gromadzenie informacji miast ZMN nt. potrzeb w sferze zagospodarowania i wykorzystania Wisły jako materiału merytorycznego dla treści Programu

b) bezpośredni udział w pracach nad Programem poprzez przedstawiciela Związku 

2.Obchody 10. rocznicy powstania Związku Miast Nadwiślańskich

    •przygotowanie i wydanie listu 10 - lecia ZMN
    •reaktywowanie Flisu Wiślanego 2007-2008
    •zakończenie Flisu Wiślanego w Gdańsku - głównego wydarzenia
    obchodów 10-lecia
    •przygotowanie i wybicie Krzyży Związku Miast Nadwiślańskich
    •wydawnictwa okolicznościowe

3. Udział i wsparcie organizacji XLIV Długodystansowych Regat Żeglarskich na trasie Toruń - Bydgoszcz

4. Współorganizacja i finansowanie VII edycji "Lata na Wiśle" dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS

5. Wspieranie nadwiślańskich działań i wydarzeń artystycznych, sportowych i rekreacyjnych

6.  Wspieranie inicjatyw miast nadwiślańskich w odtwarzaniu i rewitalizacji infrastruktury   wiślanej

7.  Pomoc w pozyskiwaniu środków dla miast członkowskich na realizację zadań inwestycyjnych związanych z Wisłą

8.  Współudział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach wodniackich na Wiśle w czasie lata

9.  Organizacja i udział miast zrzeszonych w ZMN w obchodach Święta Wisły

10. Prowadzenie konkursów na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą

11. Prowadzenie promocji Związku oraz Programu dla Wisły 2020 w mediach oraz podczas spotkań z samorządami, a także w zgromadzeniach publicznych z udziałem ZMN

12. Pozyskiwanie członków zwyczajnych i wspierających ZMN

13. Zawarcie porozumienia o współpracy z Ligą Morską i Rzeczną w sprawie organizacji Flisu Wiślanego 2007 - 2008

14. Wypracowanie długookresowej strategii ZMN na lata 2007-2013
Archiwum:
Założenia programowe 2002
Założenia programowe 2003
Założenia programowe 2004
Założenia programowe 2005
Założenia programowe 2006
Założenia programowe 2008
Założenia programowe 2009
Założenia programowe 2010
Założenia programowe 2011
Założenia programowe 2012
Założenia programowe 2013
Założenia programowe 2014