WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Założenia programowe
Ważne linki
Program działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2005 i kolejne
Krótkookresowe

1. Pilotowanie Programu dla Wisły 2020 w uzgodnieniach z Ministerstwem Środowiska
2. Ogłoszenie IV edycji konkursu na prace magisterskie i doktorskie związane tematycznie z Wisłą
3. Zmiana oraz bieżąca aktualizacja strony ZMN w Internecie

Średniookresowe

1. Uczestnictwo w dalszej legislacji Programu dla Wisły 2020
a) umieszczenie Programu dla Wisły 2020 w Narodowym Planie Rozwoju
2. Monitoring poczynań instytucji rządowych i samorządowych w zagadnieniach związanych z Wisłą
3. Udział i wsparcie organizacji XLII Długodystansowych Regat Żeglarskich na trasie Toruń - Bydgoszcz
4. Współorganizacja i finansowanie V edycji "Lata na Wiśle" dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS
5. Wspieranie nadwiślańskich działań i wydarzeń artystycznych, sportowych i rekreacyjnych
6. Współudział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach wodniackich na Wiśle w czasie lata
7. Organizacja i udział miast zrzeszonych w ZMN w obchodach Święta Wisły

Długookresowe

1. Przedstawienie projektu "ustawy wiślanej" rządowi nowej kadencji wraz z dążeniem uznania jej za program rządowy
2. Prowadzenie konkursów na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą
3. Prowadzenie promocji Związku oraz Programu dla Wisły 2020 w mediach oraz podczas spotkań z samorządami, a także w zgromadzeniach publicznych z udziałem ZMN
4. Pozyskiwanie członków zwyczajnych i wspierających ZMN
5. Udział w projekcie "Bezpieczna Wisła" dla dzieci i młodzieży dotyczącego zasad bezpiecznego wypoczynku nad rzeką
6. Pomoc w pozyskiwaniu środków dla miast członkowskich na realizację zadań inwestycyjnych związanych z Wisłą
7. Wypracowanie formuły i zasad dalszego funkcjonowania Biura ds. Wdrażania Programu dla Wisły i Współpracy z Miastami Członkowskim ZMN w Warszawie.
Archiwum:
Założenia programowe 2002
Założenia programowe 2003
Założenia programowe 2004
Założenia programowe 2006
Założenia programowe 2007
Założenia programowe 2008
Założenia programowe 2009
Założenia programowe 2010
Założenia programowe 2011
Założenia programowe 2012
Założenia programowe 2013
Założenia programowe 2014