WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Założenia programowe
Ważne linki
Program działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2003 i kolejne
Krótkookresowe

1.      Przedłożenie ZMN przez Biuro Programu dla Wisły projektu ustawy wiślanej
2.      Ogłoszenie II edycji konkursu na prace magisterskie i doktorskie związane tematycznie z Wisłą
3.       Zmiana oraz bieżąca aktualizacja strony ZMN w Internecie
4.       Informacja o pracach Biura Programu dla Wisły i Jej Dorzecza

Średniookresowe

1.       Przedłożenie Konwentowi Marszałków projektu ustawy wiślanej
2.       Prezentacja projektu ustawy wiślanej sejmowym Komisjom Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska
3.       Udział w organizacji XL Długodystansowych Regat Żeglarskich na trasie Toruń - Bydgoszcz
4.       Współorganizacja i finansowanie III edycji "Lata na Wiśle" dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS
5.       Współorganizacja II maratonu ósemek wioślarskich na trasie Włocławek-Toruń
6.       Przygotowanie projektów budowy i modernizacji stanic wodnych w miastach nadwiślańskich
7.       Organizacja II edycji konferencji "Wisła i autostrada A-1 szansa inwestycyjną Polski"
8.       Współpraca ze Stowarzyszeniem Komitet "Rejs" w Toruniu i sfinansowanie remontu łodzi "Katarzynka" - elementu kompozycji upamiętniającej film "Rejs"
9.       Wspieranie nadwiślańskich działań i wydarzeń artystycznych, sportowych i rekreacyjnych
10.      Współudział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach wodniackich na Wiśle w czasie lata
11.      Utworzenie bazy informacyjnej o możliwościach wykorzystania walorów Wisły w miastach nadwiślańskich
12.      Organizacja i udział miast zrzeszonych w ZMN w obchodach Święta Wisły

Długookresowe

1.      Prowadzenie konkursów na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą
2.      Prowadzenie promocji Związku w mediach oraz podczas spotkań z radami miast nie zrzeszonych w ZMN
3.      Realizacja projektów zagospodarowania nabrzeży zebranych w opracowaniu "Rozwój urbanistyczny nadwiślańskich nabrzeży" przez miasta członkowskie ZMN
4.      Wystąpienie o uwzględnienie roli i znaczenia Wisły w strategiach rozwoju miast członkowskich ZMN oraz w Narodowej Strategii Rozwoju
5.      Pozyskiwanie członków zwyczajnych i wspierających ZMN
6.      Opracowanie projektu "Bezpieczna Wisła" dla dzieci i młodzieży dotyczącego zasad bezpiecznego wypoczynku nad rzeką.
7.      Wyprodukowanie filmu o Wiśle, który mógłby być emitowany w telewizji i rozpowszechniany na nośnikach DVD jako oferty informacyjnej i promocyjnej.
Archiwum:
Założenia programowe 2002
Założenia programowe 2004
Założenia programowe 2005
Założenia programowe 2006
Założenia programowe 2007
Założenia programowe 2008
Założenia programowe 2009
Założenia programowe 2010
Założenia programowe 2011
Założenia programowe 2012
Założenia programowe 2013
Założenia programowe 2014