WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Założenia programowe
Ważne linki
Program działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2012 i kolejne
1.Udział w pracach nad przygotowaniem rządowego Programu dla Wisły 2013 na bazie Programu dla Wisły i Jej Dorzecza 2020 opracowanego przez ZMN. 

2. Udział w pracach  Regionalnych Rad Gospodarki Wodnej. Opiniowanie i współtworzenie aktów prawnych dotyczących gospodarki wodnej.

3. Udział w projektach związanych z ochroną przeciwpowodziową w miastach nadwiślańskich.

4. Udział i współorganizacja  Flisu Wiślanego 2012 na mocy porozumienia zawartego z Ligą Morską i Rzeczną w r. 2008.

5. Udział w zespołach koncepcyjnych i działaniach na rzecz rewitalizacji Międzynarodowych Dróg Wodnych E70 i E40.

6. Udział i wsparcie organizacji Długodystansowych Regat Żeglarskich na trasie Toruń - Bydgoszcz oraz regat miast wzdłuż biegu Wisły organizowanych przez pozostałe miasta członkowskie ZMN.

7. Współorganizacja i finansowanie XII edycji „Lata na Wiśle” dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS w miastach członkowskich Związku.

8. Wspieranie nadwiślańskich działań i wydarzeń artystycznych, sportowych i rekreacyjnych.

9.  Wspieranie  miast nadwiślańskich w odtwarzaniu i rewitalizacji infrastruktury wiślanej.

10.  Pomoc w pozyskiwaniu środków dla miast członkowskich na realizację zadań inwestycyjnych związanych z Wisłą.

11.  Współudział w lokalnych i ogólnopolskich letnich imprezach wodniackich na Wiśle.

12.  Organizacja i udział miast zrzeszonych w ZMN w obchodach Święta Wisły.

13. Udział w obchodach i upamiętnieniu 90 rocznicy Szkoły Marynarki Wojennej.

14. Prowadzenie promocji Związku oraz Programu dla Wisły 2020 w mediach oraz podczas spotkań z samorządami, a także w zgromadzeniach publicznych z udziałem ZMN  w tym zgromadzeniach Krajowego Forum Wodnego.

15. Udzielanie wsparcia podmiotom aktywnie uczestniczącym w realizacji zadań przewidzianych Statutem Związku

16. Rozwijanie i pomnażanie zbiorów Centralnego Instytutu Wisły ZMN.

17. Pozyskiwanie członków zwyczajnych i wspierających ZMN.

18.  Realizacja strategii ZMN do roku 2020.
Archiwum:
Założenia programowe 2002
Założenia programowe 2003
Założenia programowe 2004
Założenia programowe 2005
Założenia programowe 2006
Założenia programowe 2007
Założenia programowe 2008
Założenia programowe 2009
Założenia programowe 2010
Założenia programowe 2011
Założenia programowe 2013
Założenia programowe 2014