WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Założenia programowe
Ważne linki
Program działania Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2002 i kolejne
Krótkookresowe

1.      Zebranie ofert na przewodnik po miastach Związku
2.      Przygotowanie regulaminu i zasad konkursu na prace magisterskie i doktorskie związane           tematycznie z Wisłą
3.      Uzgodnienia w sprawie w/w konkursu ze szkołami wyższymi
4.      Udział i współorganizacja seminarium pt. "Rola, miejsce i zadania samorządowych i rządowych władz Województwa Mazowieckiego w przygotowaniu Programu dla Wisły i jej dorzecza na lata 2000-2020" w Warszawie
5.      Bieżąca aktualizacja strony ZMN w Internecie
6.      Informacja o pracach Biura Programu dla Wisły i Jej Dorzecza
7.      Promocja wydawnictwa pt. "Rozwój urbanistyczny nadwiślańskich nabrzeży"

Średniookresowe

1.      Udział w organizacji XXXIX Długodystansowych Regat Żeglarskich na trasie Toruń - Bydgoszcz
2.      Organizacja konferencji p.n. "Zagospodarowanie Wisły i Autostrada A1 szansą inwestycyjną Polski" w Toruniu
3.      Współorganizacja i finansowanie II edycji "Lata na Wiśle" dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS
4.      Współudział w lokalnych i ogólnopolskich imprezach wodniackich na Wiśle w czasie lata
5.      Utworzenie bazy informacyjnej o możliwościach wykorzystania walorów turystycznych w miastach nadwiślańskich
6.      Współorganizacja maratonu załóg wioślarskich na trasie Włocławek-Toruń
7.      Aktualizacja zasobów bazy danych o inicjatywach organizacji pozarządowych realizujących cele zbliżone do celów ZMN
8.      Organizacja i udział miast zrzeszonych w ZMN w obchodach Święta Wisły

Długookresowe

1.      Wydanie przewodnika po miastach Związku
2.      Rozstrzygnięcie konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą
3.      Prowadzenie promocji Związku w mediach oraz podczas spotkań z radami miast nie zrzeszonych w ZMN
4.      Realizacja projektów zagospodarowania nabrzeży zebranych w opracowaniu "Rozwój urbanistyczny nadwiślańskich nabrzeży" przez miasta członkowskie ZMN
5.      Przyjęcie zapisu o roli i znaczeniu Wisły w strategiach rozwoju miast członkowskich ZMN
6.      Przyjmowanie w poczet członków ZMN wszystkich miast nadwiślańskich oraz innych członków Stowarzyszenia według § 4 ust.1 poz.1-4 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich
Archiwum:
Założenia programowe 2003
Założenia programowe 2004
Założenia programowe 2005
Założenia programowe 2006
Założenia programowe 2007
Założenia programowe 2008
Założenia programowe 2009
Założenia programowe 2010
Założenia programowe 2011
Założenia programowe 2012
Założenia programowe 2013
Założenia programowe 2014