WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Sprawozdania
Ważne linki
            30 marca 2010 r. odbyło się w Toruniu XIII Walne Zebranie Członków ZMN. Uczestnicy Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie Zarządu ZMN za rok 2009, sprawozdanie z gospodarowania finansami w roku 2009 i na wniosek Komisji Rewizyjnej ZMN udzielili absolutorium Zarządowi .    
            W uroczystej części XIII Walnego Zebrania Członków ZMN   wręczono nagrody laureatom VIII edycji konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą za rok 2009.  I nagrodę w konkursie uzyskała praca magisterska Ewy Faltyno wicz (Politechnika Warszawska) pt.: „Rola rzeki w mieście. Jak przywrócić Wisłę Warszawie. Projekt siedziby Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego ”. Drugą nagrodę jury konkursu przyznało pracy magisterskiej Bartłomieja Iwańczaka  (Uniwersytet Warszawski) pt.:
„ Percepcja powodzi w Gminie Łomianki”. Laureatką trzeciej nagrody została Ewa Szczepańska (Politechnika Łódzka) - autorka pracy magisterskiej „Hotel nad Wisłą w Puławach”. Kolejna edycja konkursu została ogłoszona w roku bieżącym.
W związku z 50. rocznicą Międzynarodowego Spływu Kajakowego Drwęcą - Wisłą - Pojezierzem Brodnickim organizowanego corocznie przez Klub Turystów Wodnych w Chełmnie, postanowieniem kapituły odznaczeń ZMN przyznano Krzyż Związku Miast Nadwiślańskich Klubowi Turystów Wodnych w Chełmnie oraz wieloletniemu prezesowi Klubu Lechowi Boltowi. Odznaczenia zostały wręczona podczas obchodów rocznicowych i inauguracji 50 spływu.
            W roku 2010 Zarząd ZMN odbył 6 posiedzeń w Toruniu. Posiedzenie Zarządu 2 czerwca br. zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym z powodu powodzi, która w znacznym stopniu dotknęła miasta członkowskie Związku. 20 maja Zarząd podjął uchwałę o natychmiastowej pomocy finansowej miastom: Sandomierzowi - 40 tys. zł, Połańcowi - 20 tys. zł, Annopolowi - 10 tys. zł. Jednocześnie zebrano informacje o skutkach oraz wstępnym szacunku strat w miastach zrzeszonych w ZMN. Na mocy uchwały w dniu 2 czerwca br. Sandomierzowi przekazano ponownie 40 tys. zł oraz  Świeciu nad Wisłą - 20 tys. zł. z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian. Łącznie Związek Miast Nadwiślańskich udzielił pomocy finansowej powodzianom w kwocie 130 tys. zł. Pomoc ta została wyasygnowana jako wyraz solidarności wszystkich miast należących do ZMN. W ramach pomocy w usuwaniu skutków powodzi Zarząd Związku na swym posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie dotacji remontu stanicy wodnej „Salina” w Solcu Kujawskim (14.183,75 zł) oraz remontu przystani żeglarskiej Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego WIKING w Porcie Drzewnym w Toruniu (9 tys.zł).
Głównym celem działań zewnętrznych Związku nadal pozostaje autorski „Program dla Wisły i jej Dorzecza 2020”  Prezes Zarządu ZMN jako członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, bierze udział w ostatecznej konstrukcji Programu. Prezes Zarządu ZMN reprezentuje Związek podczas kolejnych spotkań Krajowego Forum Wodnego oraz jako członek Komitetu Monitorującego, uczestniczy w Porozumieniu Samorządowym w sprawie Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ - Południe.  23 czerwca br. w Gdyni została podpisana deklaracja współpracy pomiędzy marszałkami 7 województw w sprawie zacieśnienia współpracy międzyregionalnej na rzecz tworzenia warunków rozwoju dla Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk w Polsce. Jednocześnie ZMN został zaproszony do grona inicjatorów powstania organizacji: Lokalna Organizacja Turystyczna Szlak Wodny Króla Stefana Batorego.
Ponadto członkowie Zarządu ZMN uczestniczyli w spotkaniach i konsultacjach dotyczących  planów gospodarowania wodami krajowymi i międzynarodowymi, posiedzeniach komisji sejmowych, lokalnych obchodach Święta Wisły, posiedzeniach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, gdzie są delegatami.
             2 czerwca br. Zarząd przyznał dotacje na wiosenne i letnie imprezy nadwiślańskie oraz obchody świąt miast i święta patronalnego Związku 24 czerwca, na łączną kwotę ponad 68 tys. zł. Dotacje otrzymały następujące imprezy, zadania i projekty:

    •„Polskie tradycje - święto wianków” w Chełmnie,
   • 50. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim -
    Drwęcą - Wisłą Klub Turystów Wodnych w Chełmnie
    •Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły”  dla dzieci i młodzieży
    oraz „Dni średniowiecza - historyczne spotkanie nad Wisłą”  w Świeciu
    nad Wisłą
    •Obchody Dni Puław oraz druk broszury edukacyjnej „ Miasto Puławy
    rzece Wiśle”
    •VIII Grudziądzki Konkurs Wiedzy o Wiśle i Miastach Nadwiślańskich
    •Regaty Żeglarskie im. T. Imbierowicza oraz XIV spływ kajakowy z
    okazji „Dni Grudziądza”
    •Rajd rowerowy w dolinie Wisły  i wydanie przewodnika „Turystyka
    wodna w Grudziądzu”
   • Festiwal Szantowy  w Sandomierzu
    •XIII Festiwal Muzyki Rodzinnej „Familia” Tczew 2010 oraz tczewski
    festiwal „ZDARZENIA”
    •IV Nadwiślańskie Spotkania Regionalne w Tczewie
    •Realizację programu „Bezpieczna Wisła” przez WOPR w Tczewie
    •Regaty wioślarskie juniorów  Toruń - Bydgoszcz
    •Święto Wisły z Fundacją Ducha w Toruniu
    •Konserwację zabytkowej łodzi „Katarzynka”
    •Przygotowanie do sezonu letniego sprzętu Miejskiego Wodnego
    Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
    •Przekazanie ciągu spacerowo - rekreacyjnego nad Wisłą w
    Wyszogrodzie
    •Święto Wisły oraz koncert filharmoników na Wiśle w Nieszawie
    •VI Flis Wiślany Ligi Morskiej i Rzecznej
    •Dni Wisły w Wyszogrodzie
    •Międzynarodową Szkołę Letnią studentów architektury krajobrazu
    SGGW w Warszawie

Kontynuując doroczną akcję „Lato dzieci na Wiśle” Zarząd Związku przeznaczył 33 tys. zł na realizację rejsów na Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS. Rejsy zostały zrealizowane w tych miastach, gdzie pozwoliła na to  sytuacja popowodziowa - w sumie z wakacyjnych rejsów po Wiśle  skorzystało 943 dzieci z 17 miast członkowskich Związku.
W 2010 roku Związek Miast Nadwiślańskich przyjął patronat nad:   Międzynarodowym Spływem Kajakowym Pojezierzem Brodnickim - Drwęcą - Wisłą (Klub Turystów Wodnych - Chełmno)  i Międzynarodową Szkołą Letnią SGGW.
sporządziła: E. Potarzyńska