WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Dokumenty
Ważne linki
Uchwała nr 3/97 Związku Miast Nadwiślańskich z dnia 20.12.1997 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej i terminów jej płacenia
Na podstawie §8 ust. 3 poz. 3.2 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwiślańskich uchwala
                                                      §1
Wysokość składki członkowskiej jest proporcjonalna do liczby mieszkańców miasta - członka Związku.

                                                       §2
Wysokość składki członkowskiej za rok wynosi 0,10 złotych na jednego mieszkańca.

                                                       §3
Składka płatna jest do końca I kwartału danego roku.

                                                       §4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 roku