WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Stanowiska
Ważne linki
Stanowisko XIV WZD ZMN
w sprawie Stopnia Wodnego w Nieszawie
wypowiadamy się jednoznacznie pozytywnie w sprawie pilnej budowy Stopnia Wodnego w Nieszawie i to koniecznie z uwzględnieniem budowy elektrowni.
Inne rozwiązanie będzie jaskrawym działaniem na szkodę Skarbu Państwa i bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz wykonania naszych zobowiązań jako członków UE co do norm ilościowych dotyczących energii odnawialnej.

Uzasadnienie
Uważamy stanowczo, że problemów z energetyką odnawialna nie można spychać jedynie na barki Ministerstwa Gospodarki. Energetyka Wodna jako znacząca gałąź w zabezpieczeniu w tę energię Polski jest bardzo ważną dziedziną i w tej sprawie Ministerstwo Środowiska musi  zająć jednoznaczne stanowisko. W ramach jednego Rządu Rzeczypospolitej należy działać wspólnie. Ministerstwo Środowiska nie jest powołane do hołubienia organizacji ekologicznych, a do służby społeczeństwu, także do podejmowania trudnych decyzji mających dla niego istotne znaczenie, takich jak budowa Stopnia Wodnego w Nieszawie.
Należy wreszcie przerwać niemoc i szemrany sprzeciw, jaki niejednokrotnie nieoficjalnie ze strony różnych prominentnych przedstawicieli MŚ kolejnych kadencji rządowych, który był sygnalizowany, a częstokroć wprost jasno artykułowany. Należy przestać używać absurdalnych argumentów twierdzących, że UE się na to nie zgodzi lub, że nie da wsparcia finansowego.
Stanowisko UE jest aż nad to jasne - rozwijać energetykę odnawialną. W dodatku UE permanentnie zwiększa wysokość norm produkowanej tym samym energii. Jedynie fałszywy posłaniec może przynieść negatywną opinię, która w dodatku wcale nie jest potrzebna, ponieważ pozostaje do wyłącznej gestii państw członkowskich.
Pieniądze UE nie są nam wcale w tym zamierzeniu potrzebne, gdyż Stopień Wodny z elektrownią zamierza wybudować liczący się na rynku Koncern Energetyczny „ENERGA” S.A
Walne Zebranie Delegatów ZMN zauważa niedostateczne wsparcie ze strony MŚ, Rządu RP w działaniach przygotowujących te inwestycją wspomnianego koncernu w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Odczuwamy, że Rząd RP jakby tej sprawy o znaczeniu ogólnopolskim nie dostrzegał pozostawiając tę problematykę w gestii władz lokalnych.
Pragniemy także wskazać na nasze pełne poparcie dla stanowisk naszych miast członkowskich, ale także miast i gmin powiatów i samorządów wojewódzkich oraz wielu organizacji pozarządowych, które od dawna nie tylko mają jasne stanowisko w sprawie konieczności budowy elektrowni wodnej w Nieszawie, ale o nią usilnie zabiegają i walczą od wielu już lat, uzyskując poparcie posłów i senatorów RP reprezentujących ich ziemie i to bez względu na sympatie czy opinie polityczne.