WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Stanowiska
Ważne linki
Stanowisko IX Walnego Zebrania Członków Związku Miast Nadwiślańskich
z dnia 31 marca 2006 r.
Związek Miast Nadwiślańskich z satysfakcją odnotowuje zaistnienie większości elementów Programu dla Wisły w Narodowym Planie Rozwoju 2007 - 2013 lub innych strategicznych programach rządowych. Nadal jednak, w dokumencie tym, nie uwzględniono realizacji celu, jakim jest nadanie właściwej rangi rzece Wiśle w planach rozwoju Polski.

W związku ze zmianą formy programów operacyjnych, w których zawarto elementy Programu dla Wisły 2020, IX Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwiślańskich domaga się, aby w nowych programach operacyjnych zostały one co najmniej powtórzone, a Program dla Wisły 2020 stał się załącznikiem do Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 lub innych strategicznych programów rządowych.

Wnioskujemy ponadto, aby w ten sam sposób został uwzględniony w Narodowym Planie Rozwoju "Program dla Żuław".
Prezes Zarządu
Związku Miast Nadwiślańskich


Tomasz Sowiński
w sprawie włączenia "Programu dla Wisły i jej Dorzecza 2020" do
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013
lub innych strategicznych programów rządowych.
Przewodniczący
IX Walnego Zebrania Członków
Związku Miast Nadwiślańskich

Zygmunt Buraczyński