WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Sprawozdania
Ważne linki
            27 marca 2009 r. odbyło się w Toruniu XII Walne Zebranie Członków ZMN. Uczestnicy Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie Zarządu ZMN za rok 2008, sprawozdanie z gospodarowania finansami w roku 2008 i na wniosek Komisji Rewizyjnej ZMN udzielili absolutorium Zarządowi . Przyjęto program działania na bieżący rok. Delegaci XII Walnego Zebrania ogłosili stanowisko w sprawie pilnej potrzeby budowy stopnia wodnego i elektrowni wodnej w Nieszawie oraz stanowisko w sprawie wznowienia przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej prac nad Programem dla Wisły 2013, na bazie Programu dla Wisły i jej Dorzecza 2020 - autorskiego programu ZMN.
                        W uroczystej części XII Walnego Zebrania Członków ZMN   wręczono nagrody laureatom VII edycji konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą za rok 2008.  I nagrodę w konkursie uzyskała rozprawa doktorska Arkadiusza Maciasia (Politechnika Łódzka) pt.: „Praca elektrowni wodnej w zwartej kaskadzie przyzaporowych elektrowni wodnych”. Druga nagrodę jury konkursu przyznało pracy doktorskiej Andrzeja Pawłowskiego (UMCS Lublin) pt.: „Kształtowanie się krajobrazu kulturowego w Dolinie Wisły Środkowej między Zawichostem a Puławami”. Laureatką trzeciej nagrody została Anna Momot (KUL) - autorka pracy na temat form biogennych w rejonie Małopolskiego Przełomu Wisły.
Kolejna edycja konkursu została ogłoszona z początkiem 2009 r. Do udziału w konkursie zgłoszono 6 prac magisterskich  z 5 uczelni.
10 lutego 2010 r. podczas uroczystości rocznicowych zaślubin Polski z morzem oraz 90. rocznicy Ligi Morskiej i Rzecznej na wniosek LMiRz uhonorowano członków poprzednich i obecnego Zarządu ZMN: Tomasza Sowińskiego - Pierścieniem Hallera, Andrzeja Szyszko, Bogdana Majora, Zdzisława Boćka - Krzyżami Pro Mari Nostro.
Z rekomendacji członków Zarządu ZMN, postanowieniem kapituły odznaczeń ZMN przyznano Krzyż Związku Miast Nadwiślańskich III klasy: Tadeuszowi Wryczy - prezesowi Oddziału Stowarzyszenia Dorzecza Wisły „WISŁA” w Tczewie, Józefowi Lamkowi - kapitanowi żeglugi śródlądowej, marynarzowi, sternikowi, emerytowanemu kapitanowi portu w Tczewie, Zygfrydowi Wesołowskiemu - kapitanowi żeglugi śródlądowej, Tomaszowi Posadzkiemu - byłemu prezydentowi Miasta Gdańska, założycielowi ZMN, prof. Andrzejowi Dobrowolskiemu z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Adamowi Reszka -  komandorowi, inicjatorowi i pierwszemu szyprowi Flisu Wiślanego, Czesławowi Benderowi - pierwszemu samorządowemu burmistrzowi Dobrzynia n/ Wisłą, założycielowi ZMN. Krzyż Związku Miast Nadwiślańskich II klasy otrzymał Waldemar Marszałek - światowy mistrz sportów wodnych, delegat Miasta St. Warszawy do Związku.
            W roku 2009 Zarząd ZMN odbył 5 posiedzeń w Toruniu. Zarząd podejmował decyzje i debatował m.in. na temat realizacji Programu dla Wisły 2020, jego promocji i rozpowszechniania, „Programu strategii działań Związku związanych z Programem, jego obsługą oraz kontynuacją.  Prezes Zarządu ZMN jako członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, a także  Przewodniczący Rady Programowej, bierze udział w ostatecznej konstrukcji Programu. Prezes Zarządu ZMN reprezentuje Związek podczas kolejnych spotkań Krajowego Forum Wodnego oraz uczestniczy w zespole ekspertów powołanym przez Ministerstwo Infrastruktury ds. funkcjonowania i strategii dróg wodnych w Polsce. Podczas zgromadzenia Krajowej Rady Gospodarki Wodnej Związek przekazał swoje jednoznacznie negatywne stanowisko w sprawie projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami, sformułowane na podstawie opinii zebranych od miast członkowskich ZMN.
            20 maja 2009 r. Związek Miast Nadwiślańskich został jednym z sygnatariuszy Listu intencyjnego w sprawie budowy Wiślanej Trasy Rowerowej wzdłuż biegu Wisły. Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane przez europosłanke Grażynę Staniszewską i podjęte przez Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego. Prezes Zarządu ZMN wszedł w skład Rady Programowej WTR. Ponadto członkowie Zarządu ZMN uczestniczyli w spotkaniach i konsultacjach dotyczących  planów gospodarowania wodami krajowymi i międzynarodowymi, posiedzeniach komisji sejmowych, lokalnych obchodach Święta Wisły, posiedzeniach Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, gdzie są delegatami.
             4 czerwca br. Zarząd przyznał dotacje na wiosenne i letnie imprezy nadwiślańskie oraz obchody świąt miast i święta patronalnego Związku 24 czerwca, na łączną kwotę ponad 50 tys. zł. Dotacje otrzymały następujące imprezy, zadania i projekty:

    •„Polskie tradycje - święto wianków” w Chełmnie,
    •49. Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim -
    Drwęcą - Wisłą Klub Turystów Wodnych w Chełmnie
    •Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły”  dla dzieci i młodzieży
    oraz „Dni średniowiecza - historyczne spotkanie nad Wisłą”  w Świeciu
    nad Wisłą
    •Międzyszkolne Regaty Kajakowe o Puchar Burmistrza Świecia
    •VII Nadwiślańskie Spotkania Sobótkowe  w Annopolu
    •VII Grudziądzki Konkurs Wiedzy o Wiśle i Miastach Nadwiślańskich
    •Regaty Żeglarskie im. T. Imbierowicza oraz XIV spływ kajakowy z
    okazji „Dni Grudziądza”
    •Festiwal Szantowy  w Sandomierzu
    •XII Festiwal Muzyki Rodzinnej „Familia” Tczew 2009 oraz tczewski
    festiwal „ZDARZENIA”
    •III Nadwiślańskie Spotkania Regionalne w Tczewie
    •Regaty wioślarskie juniorów  Toruń - Bydgoszcz
    •Oznakowanie szlaku wodnego na Wiśle między mostami w Toruniu
    •Zakup sprzętu dla Miejskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego we
    Włocławku - obsługa „Dni Włocławka”
    •Szkolenie ratowników wodnych w Nieszawie
    •V Flis Wiślany z Wyszogrodu do Gdańska
    •Dni Wisły w Wyszogrodzie

Podczas posiedzenia w dniu 20 listopada 2009 Zarząd ZMN przyznał dotację Uczniowskiemu Klubowi „WIKING”: w Toruniu w wys. 7 tys. zł na zakup łodzi dla zawodników klubu.
Oprócz wymienionych  dotacji, jak każdego roku Związek Miast Nadwiślańskich był głównym organizatorem i sponsorem XLVI  Długodystansowych Regat Żeglarskich Związku Miast Nadwiślańskich na Trasie Toruń - Bydgoszcz, które odbyły się w dniach 29 - 31 maja . W regatach wzięło udział 38 jednostek i ponad stu zawodników. Zwycięzcą regat w klasie samorządowej została załoga toruńska ze Skarbnikiem Miasta Bolesławem Tymolewskim.
Kontynuując doroczną akcję „Lato dzieci na Wiśle” Zarząd Związku przeznaczył 37 tys. zł na realizację rejsów na Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPR i MOPS. Z rejsów  w okresie wakacji szkolnych skorzystało 1010 dzieci z 16 z miast członkowskich ZMN.
25 czerwca zawinął do Torunia „Flis Wiślany 2009”. Była to druga edycja Flisu reaktywowanego dzięki staraniom ZMN we współpracy z Ligą Morską i Rzeczną. ZMN zapewnił organizację pobytu załóg w Toruniu oraz zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Związek Miast Nadwiślańskich był również aktywnym współorganizatorem „Ekspedycji Wisła” - wyprawy kajakowej z biegiem Wisły od źródeł do ujścia pod przewodnictwem znanego podróżnika Marka Kamińskiego . Wiele miast członkowskich Związku przyjmowało na trasie międzynarodową załogę ekspedycji zapewniając nieodpłatne noclegi oraz wyżywienie. 19 września uczestnicy spływu spotkali się z prezydentem Miasta Torunia Michałem Zaleskim i przedstawicielem ZMN. Podczas spotkania w Dworze Artusa zostały wręczone upominki i pamiątkowy album Związku.
W roku 2009 Związek Miast Nadwiślańskich przyjął patronat nad:  „Ekspedycją WISŁA” M. Kamińskiego, XLVI Regatami Żeglarskimi na trasie Toruń - Bydgoszcz (TOZŻ Toruń), 49. Międzynarodowym Spływem Kajakowym Pojezierzem Brodnickim - Drwęcą - Wisłą (Klub Turystów Wodnych - Chełmno).
sporządziła: E. Potarzyńska