WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Sprawozdania
Ważne linki
31 marca odbyło się w Toruniu IX Walne Zebranie Członków ZMN. Uczestnicy Walnego Zebrania zatwierdzili sprawozdanie Zarządu ZMN za rok 2005, sprawozdanie z gospodarowania finansami w roku 2005 oraz udzielili absolutorium Zarządowi za rok 2005. Przyjęto program działania na bieżący rok oraz wypracowano stanowiska: w sprawie włączenia "Programu dla Wisły i jej Dorzecza 2020" do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 lub innych strategicznych programów rządowych i w sprawie budowy stopnia wodnego w Nieszawie. Delegaci otrzymali trzecią z kolei publikację Związku  - materiały z konferencji pt. "Wisła dla wszystkich" zorganizowanej przez ZMN i Miasto Nieszawa 25 listopada 2005 r. Materiały te zostały przekazane parlamentarzystom RP, członkom rządu, administracji rządowej i samorządowej miast i województw nadwiślańskich, organizacjom pozarządowym, jednostkom i instytucjom związanym z gospodarką wodną, Krajowej Radzie Gospodarki Wodnej.    
            Podczas IX Walnego Zebrania Członków ZMN wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej kontradmirał Stanisław Lisak przekazał zebranym Krzyż "Pro Mari Nostro", który Liga przyznała ZMN "za wielki wkład w działania przywracające znaczenie rzeki Wisły dla Polski, w wychowanie wodniackie i flisackie młodych pokoleń, dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionów nadwiślańskich". 
            W uroczystej części IX Walnego Zebrania Członków ZMN   wręczono nagrody czterem laureatom konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą za rok 2005. W konkursie zwyciężyła Magdalena Matuszczak - absolwentka  SGGW w Warszawie za koncepcję zagospodarowania terenu podnóża kamieniołomu w Kazimierzu Dolnym. Kolejna, piąta,  edycja konkursu została ogłoszona z początkiem 2006 r.
            W lutym 2007 r., zgodnie z § 7 ust. 2 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich,  kończy się III kadencja władz ZMN. X Jubileuszowe Walne Zebranie Członków ZMN wybierze nowy skład Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej ZMN.
            W roku 2006 Zarząd ZMN odbył łącznie 6 posiedzeń,  w tym 5 Toruniu i 1 w Łomiankach- na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy Łomianki. Zarząd podejmował decyzje i debatował m.in. na temat realizacji Programu dla Wisły 2020 i udziału ZMN w programach operacyjnych NPR oraz promocji i rozpowszechniania Programu, strategii działań Związku związanych z Programem  i jego obsługą oraz kontynuacją.  Prezes Zarządu ZMN wielokrotnie prezentował Program dla Wisły 2020 m.in. podczas konferencji w Senacie RP pt." Rzeki i Morze Bałtyckie szansą rozwoju Polski" i w czasie konsultacji projektu Narodowej Strategii Spójności  na lata 2007 - 2013 w ramach programów operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwie Środowiska. Ponadto delegaci miast ZMN uczestniczyli w regionalnych spotkaniach poświęconych gospodarce wodnej, transportowi rzecznemu i morskiemu, budowie autostrady A1. m.in. w Wyszogrodzie, Dobrzyniu n/Wisłą, Pelplinie, Gdańsku.
2 czerwca  br. Zarząd przyznał dotacje na wiosenne i letnie imprezy nadwiślańskie oraz obchody świąt miast i święta patronalnego Związku 24 czerwca, na łączną kwotę 38.850,00 zł. Dotacje otrzymały następujące imprezy, zadania i projekty:

    •"Dni Chełmna",
    •festyn z okazji "Dni Dobrzynia"
    •"Dni średniowiecza" - historyczne spotkanie z Wisłą" w Świeciu nad  
    Wisłą
    •spływ kajakowy Klubu Turystów Wodnych w Świeciu n/Wisłą
    •"Dni Wisły" w Kazimierzu Dolnym
    •"Flis - spektakl na barce wiślanej" w Kozienicach
    •IV Nadwiślańskie Spotkania Sobótkowe  w Annopolu
    •"Noc Świętojańską" , spływ kajakowy oraz zakupy sprzętu pływającego  
    dla Bractwa Wodniaków i Klubu "Wisła" w Grudziądzu
    •"Rowerowy Rajd Wisły" w Przecieszynie
    •Festiwal Piosenki Wodniackiej "Szantomierz 2006" w Sandomierzu
    •Festiwal Muzyki Rodzinnej "Familia" Tczew 2006
    •regaty żeglarskie juniorów  Toruń - Bydgoszcz
    •"Historyczne powodzie na Wiśle w świetle znaków i tablic wielkich
    wód" - UMK Toruń
    •program "Bezpieczna Wisła" we Włocławku
    •konkurs wiedzy o Wiśle i miastach nadwiślańskich w Nieszawie
    •46 Międzynarodowy Spływ Kajakowy Pojezierzem Brodnickim - Drwęcą
    - Wisłą - Klub Turystów Wodnych w Chełmnie

Oprócz wymienionych  dotacji, jak każdego roku Związek Miast Nadwiślańskich był głównym organizatorem i sponsorem XLIII  Regat Żeglarskich Związku Miast Nadwiślańskich na Trasie Toruń - Bydgoszcz, które odbyły się w dniach 2- 4 czerwca br. W regatach wzięły udział 54 jednostki pływające. Zwycięzcą regat w klasie prezydenckiej została załoga bydgoska z Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Lidią Wilniewczyc, na drugim miejscu w rywalizacji prezydentów uplasował się Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia.
W 2006 roku Związek Miast Nadwiślańskich przyjął patronat nad: projektem "Historyczne powodzie na Wiśle w świetle znaków i tablic wielkich wód" (UMK Toruń),  Mistrzostwami Polski w Wędkarstwie Spławikowym na Wiśle (PZW Gdańsk), XLIII Regatami Żeglarskimi na trasie Toruń - Bydgoszcz (TOZŻ Toruń), przedsięwzięciem
"Słoneczna Łódź" ( podróż wzdłuż Wisły - WFOŚ i GW Łódź), Zlotem Żeglarskim "Szlakiem Wodnym Wisły Królewieckiej" w Rybinie i Kątach Rybackich .  Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz przyjął honorowy patronat nad wydawnictwem albumowym przygotowywanym do druku przez Pomorską Oficynę Wydawniczą we współpracy z ZMN pt. "Wisła - Królowa polskich rzek".
21 maja br. zawinął do Torunia "Królewski Regatowy Flis na Wiśle 2006" płynący z Krakowa do Torunia. Uczestnicy Flisu zostali przyjęci przez przedstawicieli Związku w miastach członkowskich ZMN.
Podczas wakacyjnych miesięcy 2006 r. trwała kolejna edycja akcji "Lata dzieci na Wiśle" , podjętej przez Związek przed kilkoma laty we współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie i Pomocy Społecznej w miastach członkowskich ZMN. Z tej formy uatrakcyjnienia wakacji dla dzieci z najuboższych rodzin skorzystało w r. 2006 łącznie 1453 dzieci z 17 ośrodków.   
15 listopada Zarząd Związku Miast Nadwiślańskich przyznał dotacje na zadania inwestycyjne związane z Wisłą, zakup sprzętu pływającego, jesienne konkursy i in. przedsięwzięcia. Otrzymały je:

    •Liga Morska i Rzeczna w Gdańsku - na wykonanie "Pierścieni 
    Hallera"
    •OKSiR w Świeciu nad Wisłą - na nagrody dla laureatów dziecięcego
    konkursu plastycznego "Wzdłuż Wisły"
    •Miasto Toruń - na rekonstrukcję średniowiecznej kogi wiślanej
    •Uczniowski Klub Sportowy "PORT" w Toruniu - na zakup łodzi
    regatowej
    •Toruński Klub Żeglarski - na zakup silnika do pontonu
    asekuracyjnego
    •Bractwo Wodniaków w Grudziądzu - na zakup silnika do łodzi
    •Klub Wioślarski "Wisła" w Grudziądzu - na dokończenie rozbudowy
    przystani wioślarskiej
    •MORiW w Grudziądzu - na nagrody w konkursie wiedzy o Wiśle i
    miastach nadwiślańskich
    •Miasto Wyszogród - realizację remontu amfiteatru nad Wisłą

Dotacje jesienne zostaną zrealizowane za sumę 34.500,00 zł.
          
W październiku 2006 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powołał Prezesa Zarządu ZMN w skład Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, a z końcem roku poinformował o rozpoczęciu prac nad rządowa wersją Programu dla Wisły 2020 na bazie autorskiego Programu dla Wisły i jej Dorzecza 2020 przygotowanego przez Związek Miast Nadwiślańskich, którego zasadnicze elementy zostały włączone do Narodowej Strategii Spójności i Programów Operacyjnych. Nad przebiegiem prac czuwać będzie Rada Programowa z udziałem Prezesa Zarządu ZMN. Tym samym wieloletnie starania Związku o nadanie statusu rządowego i wprowadzenie w życie Programu dla Wisły 2020 wkroczyły w fazę realizacji.


sporządziła: E. Potarzyńska