WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Stanowiska
Ważne linki
Stanowisko Delegatów XI Walnego Zebrania Członków Związku Miast Nadwiślańskich z dnia 14 marca 2008 r.
Realizując wolę miast członkowskich zrzeszonych w Związku Miast Nadwiślańskich XI Walne Zebranie Członków Miast Nadwiślańskich uznaje za konieczne i pilne:

1.Kontynuowanie prac nad Programem dla Wisły 2013, na bazie Programu dla Wisły i jej Dorzecza - autorskiego programu przygotowanego przez ZMN, z udziałem Związku Miast Nadwiślańskich
2.Uwzględnienie potrzeb i planów miast członkowskich ZMN związanych z Wisłą złożonych do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w 2007 r.
3.Przedłożenie ukończonego projektu Programu miastom członkowskim Związku do analizy i konsultacji
4.Dalszą popularyzację Programu dla Wisły 2020 z wykorzystaniem aktywnej obecności Związku Miast Nadwiślańskich
Przewodniczący
XI Walnego Zebrania Członków
Związku Miast Nadwiślańskich

Waldemar Przybyszewski