WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
1999
10.12   Posiedzenie Zarządu ZMN w Warszawie

Konferencja "Zasady zrównoważonego rozwoju w zagospodarowaniu doliny Środkowej Wisły" zorganizowana przez ZMN w Warszawie
7.10   Posiedzenie Zarządu ZMN w Toruniu
20.08   Wydanie przez ZMN materiałów pokonferencyjnych ,,Wisła - Miastu''
20.07   Przedłożenie przez firmę ARCADIS projektu rozwoju obszarów nabrzeżnych wzdłuż Wisły
8.07   Spotkanie sygnatariuszy ,,Deklaracji współpracy'' z min. Wiszykiem
3.07   Przyjęcie uczestników Flisu Wiślanego w Toruniu
24.06   Organizacja i udział w dniu patronalnym ZMN - św.Jana
11 - 13.06   Organizacja i udział w XXXVI Długodystansowych Regatach Żeglarskich Toruń-Bydgoszcz
7.06   Wręczenie daru ZMN Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas wizyty w Toruniu (srebrna figurka flisaka)
27.04   Udział w posiedzeniu Stowarzyszenia Rybactwa Dolnej i Środkowej Wisły w Ostromecku k/Bydgoszczy
16.04   Sympozjum ,,Wisła - Miastu'' - zagospodarowanie nabrzeży rzek i okolic z udziałem przedstawicieli zaprzyjaźnionego z Toruniem miasta Lejda w Holadnii
15.04   Posiedzenie Zarządu ZMN w Toruniu
8.04   Spotkanie sygnatariuszy ,,Deklaracji Współpracy na Rzecz Wisły i Jej Dorzecza'' w Dębem k/Warszawy - skierowanie do Premiera RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP interpelacji w sprawie Wisły
15.01   II Walne Zgromadzenie Członków Związku Miast Nadwiślańskich