WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2003
9-10.10   W Dębem koło Warszawy na wniosek Ministra Środowiska obradowała Krajowa Rada Gospodarki Wodnej. Przedmiotem spotkania była przygotowany przez ZMN wstępna wersja projektu Programu dla Wisły i Jej Dorzecza na lata 2000 - 2020. W posiedzeniu udział wzięli: Prezes ZMN, Dyrektor Biura w Warszawie Mariusz Gajda. Rada podjęła stanowisko, w którym docenia fakt opracowania projektu i jednocześnie postuluje aby w ostatecznej wersji Programu uwzględnić m.in. powiązanie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ramową Dyrektywą Wodną oraz uwzględnienie problemów zanieczyszczeń pochodzenia.
12.09   W Dobrzyniu nad Wisłą obradował Zarząd ZMN. Przyjęto sprawozdanie z działalności ZMN do sierpnia br. oraz informacje na temat: realizacji akcji Lato "Dzieci na Wiśle" (łączna liczba dzieci w dotychczas przesłanych sprawozdaniach z 10 miast, które wzięły udział w akcji 1699) i dotacji z tury wiosennej. Powołana została komisja konkursowa do rozstrzygnięcia konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą.
4.09   Prezes Zarząd ZMN uczestniczył w spotkaniu gmin pt. "Autostrada A1, jej możliwości wybudowania w kontekście Autostrady A2" w Grudziądzu. Rezultatem tego spotkania, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Uniwersytetu Gdańskiego oraz gmin położonych na trasie projektowanej autostrady A1 była deklaracja w sprawie współpracy zmierzającej do wybudowania autostrady A1. Jednocześnie uczestnicy konferencji wystosowali petycję do Rządu RP w sprawie budowy autostrady A1.
sierpień   Letnia Akcja Dzieci na Wiśle. W sierpniu Związek we współpracy z MOPR i MOPS w miastach członkowskich zorganizował akcję Lato "Dzieci na Wiśle". Z tej formy letniego wypoczynku skorzystało 1861 dzieci z najuboższych rodzin.
18.08   Minister Środowiska powołał Bogdana Majora na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Środkowej Wisły.
7.08   Posiedzenie Zarządu ZMN. Przyjęto Regulamin Biura ZMN, regulamin akacji Lato Dzieci na Wiśle oraz wykaz prac zaakceptowanych do II etapu konkursu na prace magisterskie i doktorskie związane z Wisłą. Omówiono zmiany w Biurze Programu dla Wisły.
15.06   W 3 rocznicę podpisania Porozumienia Toruńskiego 13 czerwca 2003 r. Związek Miast Nadwiślańskich zorganizował konferencję, podczas której przedstawiono dotychczasowy dorobek Biura Programu dla Wisły i Jej Dorzecza. Uczestnikom konferencji przekazano wstępny projekt programu dla Wisły i jej dorzecza na najbliższe 20 lat do konsultacji i ostatecznego opracowania wersji projektu ustawy wiślanej.
7-9.06   XL Długodystansowe Regaty Żeglarskie Związku Miast Nadwiślańskich na trasie Toruń - Bydgoszcz. Zwycięzcą regat w Klasie Prezydenckiej został Prezydent Torunia Michał Zaleski.
30.05   Posiedzenie Zarządu ZMN w Toruniu. Przyjęto Kozienice w poczet członków zwyczajnych ZMN. Podjęcie decyzji w sprawie udziału ZMN w maratonie ósemek wioślarskich . Podjęcie uchwały w sprawie udziału finansowego ZMN w akcji Lato Dzieci na Wiśle 2003 obejmującej dzieci pozostające pod opieka MOPR i MOPS w miastach członkowskich ZMN.
8.05   Wręczenie nagrody mgr Annie Wróbel (Politechnika Krakowska) zwyciężczyni pierwszej edycji konkursu na prace magisterskie i doktorskie związane z Wisłą.
11.04   Posiedzenie Zarządu ZMN w Toruniu. Rozpatrzono wnioski o dotacje ze środków ZMN na imprezy kulturalne i rekreacyjne. Przyznano dotacje na łączną kwotę 11.800 zł. W drodze uchwały przyjęto terminy składania wniosków o dotacje przez miasta członkowskie i podmioty pozazwiązkowe : do 30 kwietnia każdego roku - wnioski dotyczące wiosennych i letnich imprez wodniackich na Wiśle, wydarzeń kulturalnych, świąt miast itp., do 31 października każdego roku - wnioski o charakterze inwestycyjnym.
7.03   Odbyło się posiedzenie Zarządu ZMN w Toruniu. Ustalono zasady i tryb pracy zarządu ZMN . Omówiono realizację uchwał VI Walnego Zebrania Członków ZMN
21.02   VI Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwiślańskich. Podczas tego spotkania członkowie ZMN przyjęli sprawozdanie Zarządu z działalności ZMN i udzielili mu absolutorium. Zostały wybrane nowe władze Związku - Zarząd i Komisja Rewizyjna. Prezesem Zarządu ZMN wybrano Tomasza Sowińskiego z Gdańska. Przyjęto założenia programowe na rok.2003. Dyrektor Biura programu dla Wisły złożył informację o efektach pracy Biura. Prezesowi Zarządu ZMN poprzedniej kadencji został nadany tytuł Honorowego Członka Związku Miast Nadwiślańskich. Delegaci VI Zebrania Członków ZMN przyjęli stanowisko w sprawie realizacji stopnia wodnego Nieszawa - Ciechocinek adresując je do Posłów, Premiera i Rządu RP. W stanowisku wyrażono głębokie zaniepokojenie brakiem realizacji Uchwały Sejmu RP w sprawie budowy stopnia wodnego. Uczestnicy zebrania wystosowali apel do Ministra Środowiska podkreślający konieczność współpracy resortu w tworzeniu programu dla Wisły na najbliższe 20 lat.
17.01   Posiedzenie Zarządu ZMN w Toruniu. Przyznano miastu Chełmno dotację na kanalizacje sanitarna w kwocie 30.000 zł. Omówiono przygotowania do VI Walnego Zebrania Członków ZMN.