WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2004
27.12   Zarząd ZMN przyjął projekt budżetu na rok 2005.
15.12   Przedstawiciel ZMN uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady A-1.
30.1 - 3.12   Prezes Związku Miast Nadwiślańskich Tomasz Sowiński uczestniczył w oficjalnej delegacji polskiej podczas Salonu Ochrony Środowiska POLLUTEC w Lyonie we Francji. Podczas targów zaprezentowano Program dla Wisły 2020.
5. 11   Obradował zarząd ZMN. Zarząd rozpatrzył wnioski o dotacje w II turze 2004 roku tzw. "inwestycyjnej". Przyznano dotacje na łączna kwotę 28.400,00 zł. Przyjęto informację o realizacji budżetu za III kwartały 2004 r. W poczet członków zwyczajnych ZMN zostało przyjęte miasto Łomianki. Związek Miast Nadwiślańskich liczy obecnie 24 członków
lipiec - sierpień   ZMN : miasta członkowskie realizowały rejsy wakacyjne dla dzieci finansowane przez Związek. W rejsach uczestniczyło ok. 1200 dzieci - podopiecznych MOPR i MOPS.
27.08   Prezes ZMN podpisał List otwarty dotyczący Programu Natura 2000 w kontekście jego wpływu na gospodarkę. List jest adresowany do Prezesa Rady Ministrów RP.

W Toruniu obradował Zarząd ZMN. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności ZMN w I półroczu 2004 oraz sprawozdanie finansowe za ten sam okres. Przyjęto miasto Zakroczym w poczet członków ZMN. Związek Miast Nadwiślańskich liczy obecnie 23 miasta.
18.06   Posiedzenie Zarządu ZMN w Toruniu. Zarząd uchwalił podział środków pomiędzy miasta członkowskie Związku na tegoroczną edycję "Lata dzieci na Wiśle" obejmujące dzieci objęte opieką Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie.
4-6.06   Związek uczestniczył w Międzynarodowych Targach Gmin i Usług Komunalnych "Gmina 2004" w Gdańsku wykupując stoisko z przeznaczeniem do prezentacji dla wszystkich miast członkowskich ZMN. Uczestnictwo w Targach wykorzystano dla pierwszej multimedialnej prezentacji Programu dla Wisły.
4-6.06   Odbyły się doroczne Regaty Żeglarskie o puchar Związku Miast Nadwiślańskich na trasie Toruń - Bydgoszcz. ZMN jest głównym sponsorem i organizatorem Regat. W roku bieżącym w Regatach brało udział ok. 60 jednostek pływających.
7.05   W Toruniu odbyło się posiedzenie Zarządu ZMN. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe skarbnika za I kwartał 2004 r. oraz rozpatrzył wnioski o dotacje na imprezy wiślane, święta miast i wydarzenia kulturalne z nimi związane. Dotacje przyznano 18 podmiotom na łączną kwotę 48.000 zł.
26.03   Zarząd podjął uchwały w sprawie przekształcenia Biura Programu dla Wisły i jej Dorzecza w Warszawie. Z dniem 1 kwietnia Biuro to zostanie przekształcone w Biuro ds. wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z miastami członkowskimi ZMN. Do jego podstawowych zadań należeć będzie: monitorowanie stanu prac nad projektem ustawy wiślanej oraz ubieganie się o środki zewnętrzne na działalność ZMN i przekazywanie miastom członkowskim informacji o możliwości pozyskiwania środków.
26.03   W Toruniu odbyło się VII Walne Zebranie Członków ZMN. Walne zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności ZMN w roku 2003, sprawozdanie z działalności finansowej w roku 2003 oraz udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2003. Do Zarządu na miejsce Burmistrza Annopola Stefana Skórskiego, który złożył swoją rezygnację wybrany został Zastępca Burmistrza Dobrzynia nad Wisłą Grzegorz Ryczkowski. Walne podjęło uchwałę w sprawie program działania Związku na rok 2004. Laureatom konkursu na prace doktorskie i magisterskie tematycznie związane z Wisłą wręczone zostały nagrody. Przedstawiciele miast członkowskich otrzymali certyfikaty przynależności do Związku.
5.03   W Toruniu obradował Zarząd ZMN. Zarząd przyjął dokumenty na VII Walne Zebranie Członków ZMN. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Joanna Fabisiak zapoznała członków Zarządu z wynikami kontroli.
6.02   W Toruniu odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich. Głównym przedmiotem obrad zarządu było rozpatrzenie wniosków o dotacje z tzw. "grupy inwestycyjnej"- związanej z infrastrukturą wiślaną. Złożono 23 wnioski. Łączna kwota oczekiwań finansowych ze strony miast członkowskich kilkakrotnie przekroczyła roczny budżet Związku. Zarząd przyznał dotacje według posiadanych możliwości - razem 76,5 tys. zł.