WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2006
listopad-grudzień   Prezes ZMN został powołany w skład Krajowej Rady Gospodarki Wodnej oraz wszedł do Rady Programowej rządowego Programu dla Wisły 2020
27.11   Odbyło się pierwsze posiedzenie nowo-powołanej Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, podczas którego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - pan Krzysztof Zaręba wręczył członkom Rady powołania na okres 4 lat. Rada wybrała ze swego grona Prezydium. Krajowa Rada Gospodarki Wodnej jest organem opiniodawczo - doradczym, powołanego z dniem 1 lipca 2006 r., Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Do zakresu działania Krajowej Rady należy wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią oraz przed skutkami suszy. Składa się ona z 30 członków zgłoszonych przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo - badawcze i organizacje społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne związane z gospodarką wodną. W skład rady wszedł Prezes ZMN.
5.09-25.10   Prezes ZMN uczestniczył w konsultacjach społecznych wstępnego projektu Projektu Operacyjnego Infrasturktura i Środowisko opracowywanego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Przedstawiciel ZMN wziął udział w konferencjach w Warszawie i Gdyni, w dniach. Celem konferencji było uzyskanie opinii i uwag środowisk i partnerów społeczno gospodarczych, pozwalających na dokonywanie ewentualnych zmnian w zakresie wsparcia ujętego w projekcie programu i w konsekwencji dalsze doskonalenie przedkładanego dokumentu. Konferencje zakończyły się 25 października 2006 w Warszawie.
13.09   W Tczewie pod patronatem Pana Bronisława Komorowskiego - wicemarszałka sejmu RP i Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Pana Jana Kozłowskiego - Marszałka województwa pomorskiego odbyła się konferencja dotycząca zagosopdarowania dolnej Wisły. Podczas konferencji omówione zostały współczesne problemy zagosopodarowania dolnej Wisły, przedstawiono ekologiczne skutki budowy stopni wodnych oraz koncepcję zagospodarowania dolnej Wisły. Ponadto podkreślono znaczenie Wisły jako międzynarodowej drogi wodnej oraz aktualności w gospodarce morskiej i rzecznej.Podczas konferencj swoje wystąpienie miał Prezes ZMN Tomasz Sowiński.
4-6.08   W Rybinie oraz Kątach Rybackich zorganizowany został Zlot Żeglarski "Szlakiem Wisły Królewieckiej" w ramach Aktywizacji Turystyki Wodnej w Województwie Pomorskim. Patronat nad imprezą objął Związek Miast Nadwiślańskich, a osobisty udział w niej wziął Prezes Zarządu ZMN Tomasz Sowiński. W ramach Zlotu odbyła się konferencja, której uczestnicy uroczyście podpisali Deklarację Współpracy w sprawie Międzynarodowej Drogi Wodnej E -70 na obszarze województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Memoriał w sprawie Ratyfikacji przez Polski Rząd Europejskiej Konwencji AGN Europejskie Porozumienie n/t wielkich dróg żeglownych o międzynarodowym znaczeniu.
22-23.07   Prezes ZMN Tomasz Sowiński wziął udział w Dniach Annopola z okazji 10 lecia nadania praw miejskich. Podczas uroczystości odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta, zaprezentowano dorobek Gminy Annopol, uczestnicy wzięli również udział w Mszy Świętej w intencji Ojczyzny na Rynku, dodatkowymi atrakcjami był: mecz piłki nożnej, występy teatru dla dzieci Bajlandia, koncert Marcina Januszko oraz występ kabaretu "Masztalscy". Imprezą towarzysząco była wystawa "Annopol w starej fotografii" oraz wystawa malarstwa Nadwiślańskiego Pleneru Malarskiego
21.07   Do Torunia zawitał "Solarek", łódź napędzana energią słoneczną pozyskiwaną na pomocą ogniw fotowoltanicznych. Uczestnicy wyprawy, panowie Przemysław Witkowski oraz Radosław Wilczek, zostali przyjęci przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Związek Miast Nadwiślańskich przekazał załodze flagę z logo Związku, która zawisła na jednej z burt łodzi. Celem akcji, inicjatorem której był WFOŚiGW w Łodzi, a którą swym patronatem objął Związek Miast Nadwiślańskich, była przede wszystkim edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych oraz promocja odnawialnych źródeł energii.
2-4.06   Odbyły się XLIII Długodystansowe Regaty Żeglarskie Związku Miast Nadwiślańskich na trasie Toruń - Bydgoszcz, których Związek był głównym organizatorem i sponsorem. W tegorocznej edycji rywalizowały 54 jednostki w siedmiu klasach. W najbardziej prestiżowej klasie - prezydenckiej - zwyciężyła Lidia Wilniewczyc Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy przed Michałem Zaleskim Prezydentem Miasta Torunia.
2.06   W Toruniu obradował Zarząd, który omówił realizację budżetu za I kwartał 2006 r., a także przyznał dotacje na wiosenne i letnie imprezy nadwiślańskie oraz obchody miast i święta patronalnego Związku 24 czerwca, na łączną kwotę 38 850 zł.
21.05   Do Torunia zawinął "Królewski Regatowy Flis na Wiśle 2006" płynący z Krakowa do Torunia. Uczestnicy Flisu zostali przyjęci przez przedstawicieli Związku na terenie przystani AZS. 
5.05   Na zaproszenie Senatora RP Andrzeja Persona Prezes Zarządu ZMN Tomasz Sowiński wziął udział w konferencji pt. "Rzeki i Morze Bałtyckie szansą rozwoju Polski". Spotkanie zorganizowane w gmachu Senatu poświęcone było problematyce rozwoju wodnych sektorów gospodarczych w Polsce. Końcowym punktem programu było przyjęcie treści Memoriału w sprawie "Likwidacji zaniedbań i rozwoju wodnych sektorów gospodarczych w Polsce, kierowanego do Prezydenta, Sejmu, Senatu oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej".
31.03   Delegaci 24 miast nadwiślańskich należacych do Związku Miast Nadwiślańskich spotkali się w Toruniu na IX Walnym Zebraniu Członków ZMN. Walne przyjęło sprawozdanie z działalności oraz gospodarowania finansami ZMN w roku 2005 i udzieliło Zarządowi Związku absolutorium. Podczas obrad adm. Stanisław Lisak Wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej wręczył Tomaszowi Sowińskiemu prezesowi Związku Miast Nadwiślańskich Odznakę Honorową - Krzyż "Pro Mari Nostro". Medal został przyznany Związkowi za wkład w inicjowaniu i wspieraniu działań miast nad rzeką Wisłą zmierzających do realizacji programu "Przywrócić Wisłę życiu", a także za prowadzenie współnej polityki na rzecz przywracania i rozwoju walorów transportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych Wisły. Jak co roku laureatom zostały wręczone nagrody w konkursie na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą.
30.03   W Toruniu odbyło się posiedzenie Zarząu ZMN, które w całości poświęcone było organizacji IX Walnego Zebrania Członków ZMN
24.02   Na posiedzeniu Zarządu ZMN przyjęto sprawozdanie z działalności ZMN oraz sprawozdanie finansowe za 2005 r.
24.02   Po raz pierwszy w nowym roku obradował Zarząd Związku Miast Nadwiślańskich. Na posiedzeniu w Toruniu Zarząd podjął uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Związku na 2006 r. oraz włączenia Programu dla Wisły 2020 oraz Programu dla Żuław do Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Rozstrzygnięty został konkurs na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą. Zarząd Ligi Morskiej i Rzecznej przyznał Związkowi Miast Nadwiślańskich Krzyż "Pro Mari Nostro" nadawanym instytucjom, osobom, stowarzyszeniom, miastom wybitnie zasłużonym w dziele budowy i rozwoju Polski. Uroczyste wręczenie medalu odbędzie się podczas IX Walnego Zebrania Członków Związku Miast Nadwiślańskich 31 marca w Toruniu.