WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2007
17.12   Dr Tomasz Sowiński Prezes ZMN został powołany na członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły na lata 2007-2011. Uroczystość wręczenia powołania przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej odbyła się w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
30.11   W Wyszogrodzie odbyła się konferencja poświęcona zagospodarowaniu Doliny Środkowej Wisły pt. "Z Wisłą nasza przyszłość", na której Prezes ZMN zaprezentował "Program dla Wisły 2020".
27.11   Prezes ZMN wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1. Zebranie odbyło się w Urzędzie Gminy i Miasta w Pelplinie.
16.11   16 listopada 2007 roku w Toruniu odbyło się posiedzenie Zarządu ZMN. Program posiedzenia obejmował m.in.: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w tzw. II turze - inwestycje wiślane, informacje o realizacji budżetu Związku za III kwartały b.r., informacje o realizacji "Lata na Wiśle 2007".
12.11   Prezes ZMN wziął udział w pracach Doradczego Komitetu Monitorującego dla projektu "Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek". Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
8-9.11   W Gniewie odbyły sie warsztaty pt.:"Zagospodarowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej" organizowanych wspólnie przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Miasto i Gminę Gniew.
5.11   Pan Mariusz Gajda Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej powołał Prezesa ZMN dr Tomasza Sowińskiego na Przewodniczącego Rady Programowej Programu "Wisła - 2020". Pismo w tej sprawie można znaleźć tutaj.
31.10   Upłynął termin składania wniosków na dotacje inwestycyjne. Można było się ubiegać o dofinansowanie inwestycji związanych z Wisłą m.in. na remont przystani, budowę pomostów, zabudowę nabrzeży i inne. Zasady przyznawania dotacji miastom członkowskim dostępne są tutaj.
31.10   Ostatecznym terminem nadsyłania prac magisterskich i doktorskich przez osoby które zgłosiły się na konkurs na najlepszą pracę o tematyce wiślanej.
26.10   Odbyło się spotkanie organizowane przez Urząd Miejski w Tczewie w ramach projektu pn.: "Infrastruktura turystyczna drogi wodnej Berlin - Kaliningrad - Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie". W spotkaniu wziął udział Prezes ZMN dr Tomasz Sowiński.
14.09   W Tczewie odbyło się posiedzenie Zarządu ZMN. W obradach wzięli również udział Prezydenci i Burmistrzowie niektórych miast z okolic Tczewa, które nie są zrzeszone w Związku. Tematem rozmów były m.in. problemy miast oraz znalezienie dla nich rozwiązań.
6-7.07   W Sandomierzu odbyło posiedzenie Zarządu ZMN. W obradach wzięli udział Prezydenci i Burmistrzowie okolicznych Miast Członkowskich ZMN. Rozmawiano na temat pomocy miastom oraz poszukania rozwiązań ich problemów.
26.06   W Muzeum Wisły w Tczewie (ul. 30 stycznia 4) odbyło się otwarcie dwóch wystaw. Pierwsza pt. "Cztery pory roku NAD WISŁĄ" - wystawa fotografii Michała Stokowskiego. Druga wystawa przedstawiała "Dzieje kajaka i kajakarstwa wg. koncepcji Andrzeja Michalczyka."
19.06   W Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku odbyło się otwarcie wystawy "O wolność żeglugi - Admiralicja Holenderska w walce o dostęp do Bałtyku w XVI - XVII w."
15-17.06   W Wyszogrodzie odbyły się XXVIII "DNI WISŁY".
8-10.06   W Marinie Zarzeczewo, odbyły się Długodystansowe Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych ANWIL CUP 2007. Odbyły się m.in.: wyścigi VIP-ów, żeglarska biesiada towarzyska dla VIP-ów, wyścigi regatowe, dyskoteka żeglarska.
11.05   W Toruniu obradował Zarząd ZMN, który omówił budżet za I kwartał br., przyznał dotacje na wiosenne i letnie imprezy związane z Wisłą oraz Święta Miast na łączną kwotę 42.000 zł., dyskutowano na temat strategii promocyjnej ZMN oraz przedstawiono uwagi do strony internetowej, przyjęto również protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 16 marca.
30.04   Upłynął termin składania wniosków o dotację na wiosenne i letnie imprezy wodniackie na Wiśle, wydarzenia kulturalne związane z Wisłą, święta miast itp.
20.04   Rozpoczęły się konsultacje społeczno-gospodarcze Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, przewidzianych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem konsultacji jest zebranie opinii i propozycji wszystkich środowisk na temat zapisów zawartych w ww. wykazie. W ramach konsultacji społeczno - gospodarczych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko odbyła się m.in. otwarta konferencja na temat Środowiska. Konferencja, w której udział wziął Prezes ZMN, odbyła się w Centrum Konferencyjno - Szkoleniowym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.
16.03   Odbyło się posiedzenie nowowybranego Zarządu ZMN, na którym przedstawiono informacje na temat prac nad Programem dla Wisły 2020, omówiono program 10 rocznicy powołania ZMN, przedstawiono stan aktualnych finansów Związku oraz funkcjonowania Biura ZMN oraz Biura ds. Wdrażania programu dla Wisły 2020 i Współpracy z Miastami Członkowskimi
02.03   Odbyło się X Jubileuszowe Walne Zgromadzenie Członków ZMN. Delegaci Miast przyjęli sprawozdanie z działalności oraz gospodarowania finansami ZMN w roku 2006 i udzieliło Zarządowi Związku absolutorium. Wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizjną. Podczas obrad Prezes ZMN Tomasz Sowiński uroczyście wręczył każdemu z odchodzących członków Zarządu kopie niedawno przyznanemu ZMN Pierścienia Hallera w uznaniu ich zasług w pracach Związku oraz Programu dla Wisły 2020. Jak co roku wręczono nagrody laureatom V edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską tematycznie związaną z Wisłą.
01.03   W Toruniu odbyło się posiedzenie Zarządu ZMN na którym w całości zajęto się przygotowaniem do X Walnego Zgromadzenia Członków.
15.02   W Urzędzie Gminy i Miasta Pelplin odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na Rzecz Budowy Autostrady A-1. Na zebraniu Sygnatariusze Porozumienia Samorządowego (należy do nich m.in. Prezes ZMN), podpisali memorandum, w którym zwrócono się do Premiera Rządu RP i do Marszałka Sejmu RP o inicjatywę polityczną umożliwiającą opracowanie "Programu realizacji VI korytarza transportowego 2007-2013". Na zebraniu przedstawiono ponadto: zaawansowanie prac na budowie odcinka Rusocin - Nowe Marzy oraz II odcinka Autostrady A-1 - Nowe Marzy - Toruń, informację na temat stanu dróg dojazdowych do budowanej Autostrady A-1 a także informację na temat Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 dla województwa pomorskiego i województw tworzących VI Paneuropejski Korytarz Transportowy.
10.02   Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej na wniosek Dystynktorium Pierścienia Hallera uhonorował najwyższym wyróżnieniem "Pierścieniem Hallera" Związek Miast Nadwiślańskich. Pierścień jest przyznawany osobom lub instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniają się do budowy Polski Morskiej. Wręczenie Pierścieni odbyło się w 87 rocznicę Zaślubin Polski z Morzem w Pucku.
26.01   W Toruniu odbyło się posiedzenie Zarządu ZMN, na którym m.in. został omówiony i przyjęty projekt budżetu 2007, przyjęto sprawozdanie z działalności ZMN za rok 2006, rozstrzygnięto konkurs na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą oraz omówiono przygotowania do X Jubileuszowego Zebrania Członków ZMN.
styczeń   Prezes ZMN został wybrany na vice Przewodniczącego Rady Programowej Rządowego Programu dla Wisły 2020