WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2008
03.06   Odbyła się  konferencja jubileuszowa Związku Miast Nadwiślańskich. W konferencji  uczestniczyli parlamentarzyści naszego regionu, reprezentanci samorządów i urzędów województwa i miasta Torunia, współpracujący ze Związkiem przedstawiciele świata nauki oraz organizacji pozarządowych, osoby zawodowo i przez działalność statutową związane z Wisłą, delegaci  miast członkowskich ZMN.
Patronat nad konferencją przyjęli : Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki, Wojewoda Kujawsko - Pomorski Rafał Bruski, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski.
09.05   W Toruniu odbyło sie posiedzenie Zarządu ZMN. Podczas obrad m.in. przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w tzw. I turze - na letnie i wiosenne imprezy związane z Wisłą oraz Święta Miast, przyjęto Miasto Gniew w poczet członków zwyczajnych ZMN oraz przedstawiono informację o realizacji budżetu Związku za I kwartał br.
30.04   Upłynął termin składania wniosków o dotację na wiosenne i letnie imprezy wodniackie na Wiśle, wydarzenia kulturalne związane z Wisłą, święta miast itp.
14.03   W Toruniu odbyło się XI Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwiślańskich. Podczas obrad m.in.: przedstawiono sprawozdanie z działalności Związku w roku 2007, rozpatrzono projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz w sprawie Programu działania Związku na rok 2008 i kolejne. Zostały też wręczone nagrody laureatom VI edycji konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą.
15.02   Odbyła się  Siódma Narada Przednawigacyjna "Polska Żegluga Śródlądowa 2008" Spotkanie miało na celu prezentację i dyskusję nad zagadnieniami z zakresu żeglugi śródlądowej, z którymi będzie się można zetknąć w nowym sezonie nawigacyjnym.
10.02   W Pucku obchodzone były uroczystości Partiotyczne manifestujące pamięć Zaślubin Polski z Morzem w 1920 roku. W programie uroczystości było m.in.: wręczenie Pierścieni Hallera i Krzyży Pro Mari Nostro oraz Odznaki Honorowej Dowódcy Marynarki Wojennej RP
7.02   W Urzędzie Miasta we Włocławku obyło się spotkanie Doradczego Komitetu Monitorującego i Zespołu Konsultantów w ramach projektu "Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek". Na spotkaniu została przedstawiona wersja robocza koncepcji programowo - przestrzennej projektu.
25.01   W Toruniu odbyło się posiedzenie Zarządu ZMN. Podczas obrad został m.in. ogłoszony protokół z wynikami konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską o tematyce wiślanej obronionej w 2007 roku.