WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2010
8.12   Posiedzenie Zarządu ZMN w Toruniu. Zarząd uchwalił  udzielenie pomocy na likwidację skutków powodzi w miastach nadwiślańskich. Dotacje otrzymały Miasto Solec Kujawski - na odbudowę Stanicy Wodnej „Salina” oraz toruński  Uczniowski Klub Żeglarski WIKING - na taki sam cel. Ponadto Zarząd przyjął budżet na rok 2011.
30.11   Z inicjatywy Fundacji Marka Kamińskiego w Warszawie podpisano Deklarację współpracy na rzecz Wisły . Deklarację podpisali uczestnicy konferencji:  „Wisła XXI wieku, szanse i zagrożenia 2010 -2015”.
10.11   Ustępujący Prezydent Miasta Tczewa oraz członek Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich decyzją Zarządu został odznaczony Krzyżem Związku Miast Nadwiślańskich II klasy.
28.10   Prezes ZMN uczestniczył w „warsztatach narodowych” zwołanych przez Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej w Gdyni poświęconym m.in. znaczeniu osi transportowej Północ - Południe.
13.09   Burmistrz Miasta Nieszawa wystąpił do Ministra Rozwoju Regionalnego z wnioskiem o  uwzględnienie  w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  problematyki kaskady dolnej Wisły w tym budowę stopnia wodnego w Nieszawie oraz Międzynarodowych Dróg Wodnych E40 i E70. Zagadnienia te zostały w Koncepcji pominięte.
9.09   Na posiedzeniu zwołanym w Toruniu Zarząd ZMN  podsumował  pomoc finansową udzieloną miastom członkowskim, które poniosły straty na skutek wiosennej i letniej powodzi. W sumie na ten cel Związek wyasygnował 130 tys. zł. Pomoc   uzyskały  następujące miasta: Sandomierz (dwukrotnie), Połaniec, Annopol, Świecie n/Wisłą.
22.07   Na posiedzeniu Podkomisji stałej ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej Sejmu RP omawiano stan żeglugi śródlądowej   na terenach objętych skutkami powodzi w czerwcu. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu ZMN.
19.07   Z inicjatywy Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu odbyły się konsultacje Koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.
23.06   W Gdyni została podpisana Deklaracja współpracy międzyregionalnej na rzecz tworzenia warunków rozwoju dla Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk w Polsce. Sygnatariuszami   deklaracji  byli marszałkowie 7 województw. Obecny na spotkaniu prezes Zarządu ZMN otrzymał zaproszenie do udziału w grupie inicjatorów powołania Szlaku Wodnego Król a Stefana Batorego.
2.06   W Toruniu na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się Zarząd ZMN. Uchwalono finansową pomoc dla powodzian w miastach członkowskich Związku: Sandomierzu, Połańcu, Annopolu, Świeciu n/ Wisła. W miastach, gdzie będzie to możliwe ze względu na skutki powodzi będzie kontynuowana doroczna akcja „Lato dzieci na Wiśle” obejmująca podopiecznych MOPR i MOPS.
30.03   Delegaci 25 miast nadwiślańskich   należących  do ZMN spotkali się na XIII Walnym zebraniu Członków Związku Miast Nadwiślańskich. Podczas zebrania podsumowano rok miniony pod względem działalności Związku i gospodarki finansami ( zarząd otrzymał absolutorium)oraz wręczono nagrody laureatom kolejnej edycji konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą.
7.03   Rozpoczęła się Zimowa Ekspedycja Wisła - samotny spływ kajakowy Marka kamińskiego Wisłą. Podróżnik był przyjmowany w miastach członkowskich Związku.
2.03   W Toruniu obradował Zarząd ZMN. Jury konkursu na prace magisterskie i doktorskie przedstawiło swoją ocenę prac i wyniki konkursu. Zarząd uchwalił przyznanie Krzyży Związku Miast Nadwiślańskich Klubowi Turystów Wodnych w Chełmnie oraz jego wieloletniemu prezesowi Lechowi Boltowi. Przyznanie Krzyży związane jest z 50.rocznicą Międzynarodowego Spływu Kajakowego Drwęcą - Wisłą- Pojezierzem Brodnickim.
11-12.02   W Toruniu odbywa się XVII Forum Gospodarcze. Przedstawiciel ZMN uczestniczył w panelu dyskusyjnym poświęconym MDW E40 i E70.
30.01   Tczew obchodził jubileusz 750 - lecia nadania  praw miejskich. Miasto otrzymało medal od Wojewody Pomorskiego oraz statuetkę Gryfa Pomorskiego. Uroczystościom towarzyszyły wydarzenia kulturalne.