WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2011
19.12   Powołanie Prezesa Zarządu ZMN przez Prezesa Krajowej Gospodarki Wodnej w skład Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły.
24.10   Posiedzenie zarządu ZMN. Zmiana koncepcji konstruowania budżetu Związku na rok 2012 i następne.
27.09   Udział Prezesa Zarządu w konferencji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku na temat stanu gospodarki wodnej w Polsce - referat ” Problematyka prawna i kompetencyjna gospodarki wodnej w Polsce oraz jej konsekwencje dla Województwa Pomorskiego”.
22.09   Szczecin. Podpisanie porozumienia z Ligą Morską i Rzeczną, Związkiem Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszeniem na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich w sprawie wspólnych działań na rzecz rewitalizacji dróg wodnych, portów i przystani, rozwoju żeglugi, tworzenia prawa, polityki infrastruktury, programów dotyczących morza i rzek. Udział Prezesa Zarządu w obchodach 20 - lecia Ligi Morskiej i Rzecznej.
2.06   Udział Prezesa Zarządu ZMN w konferencji Parlamentarnego Zespołu  ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej „Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna”. Referat Prezesa Zarządu ZMN: „Problematyka prawna i kompetencyjna  gospodarki wodnej w Polsce”. Przedstawienie stanowiska ZMN w sprawie konieczności powołania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Śródlądowej. 
27.05   Posiedzenie Zarządu ZMN. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji na wiosenne i letnie imprezy związane z Wisłą  oraz organizacji „Lata dzieci na Wiśle”.
12.04   Posiedzenie Zarządu ZMN. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla miasta członkowskiego Kozienice w staraniach o przebudowę odcinka drogi krajowej Ryczywół - Kozienice.
1.03   Posiedzenie Zarządu ZMN nowej kadencji - wybór składu Zarządu. Przyjęcie rezygnacji Miasta Stołecznego Warszawy z członkostwa w ZMN.
1.03   XIV Walne Zebranie Członków ZMN. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na V kadencję działalności ZMN. Wystosowanie Listu otwartego do Premiera RP w sprawie podjęcia ukierunkowanych działań mających na celu zmniejszenie ryzyka zagrożenia powodziowego, zwłaszcza na terenach dotkniętych już klęską powodzi. Stanowisko ZMN w sprawie Projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 oraz Stanowisko w sprawie budowy stopnia wodnego w Nieszawie.
28.02   Przyjęcie Miasta Tarnobrzega  w poczet Członków Zwyczajnych Związku  Miast Nadwiślańskich.
28.02   Posiedzenie Zarządu ZMN, ostatnie w IV kadencji. Rozstrzygniecie konkursu na prace magisterskie i doktorskie tematycznie związane z Wisłą  za rok 2010.