WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
19.12   Odbyło się spotkanie Zespołu Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, którego członkiem jest prezes ZMN. Przedstawiono informację o aktualnych działaniach Województwa Kujawsko - Pomorskiego na rzecz rewitalizacji dróg wodnych.
16.12   W Toruniu obradował Zarząd ZMN. Posiedzenie poświęcone było głównie dyskusji nad projektem budżetu na rok 2015. Zarząd zatwierdził budżet Związku Miast Nadwiślańskich na rok 2015 w głosowaniu.
18.11   Minister Środowiska zorganizował w Warszawie konferencję na temat zmian strukturalnych w gospodarce wodnej, jej planowania strategicznego i finansowania. Konferencja rozpoczynała konsultacje społeczne nt. reformy gospodarki wodnej - dyskutowano o projekcie Nowego Prawa Wodnego i gospodarowania wodami. Wzięło w niej udział 250 osób, w tym przedstawiciele niektórych miast Związku.
30.09   Podsumowano doroczną akcję ZMN pn. :"Lato dzieci na Wiśle" . W 2014 r. wakacyjne rejsy po Wiśle dla dzieci objętych opieką MOPS i MOPR zorganizowano w 17 miastach Związku. Wzięło w nich udział 834 dzieci wraz z opiekunami.
22-23.09   W oparciu o Porozumienie Samorządowe z grudnia 2013 r. w Łodzi zwołano I Forum Korytarza Bałtyk - Adriatyk. Prezes Zarządu ZMN wygłosił referat: "Miasta nadwiślańskie w Korytarzu Bałtyk - Adriatyk" . Podczas Forum redaktor naczelny "Dziennika Bałtyckiego" Mariusz Szmidka odebrał z rąk prezesa Związku statuetkę za akcję medialną gazety "Po drugie - Autostrada na Wiśle".
15-16.09   Centrum Prawa Finansowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowało l Bałtycką Konferencję Finansów i Prawa Finansowego jednostek samorządu terytorialnego pt.. "Źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych". Konferencja stanowiła podsumowanie programu badawczego, w którym uczestniczyły również miasta członkowskie Związku. ZMN był partnerem społecznym projektu.
5.09   Podczas rejsu statkiem Wanda z Nieszawy do Grudziądza odbyły się warsztaty terenowe zwołane przez rektora UKW w Bydgoszczy i Marszalka Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Spotkanie pracowników nauki, przedstawicieli samorządów oraz środowisk zainteresowanych zagospodarowaniem i przyszłością Wisły opatrzono tytułem: "32 km szesc. wody Wisły! - jak ją zagospodarować". Warsztaty były połączone z oddaniem do użytku nowej przystani wodnej w Grudziądzu.
10-12.06   Związek Miast Nadwiślańskich uczestniczył w II Międzynarodowych Targach Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej Water Ways Expo 2014 oraz II Międzynarodowej Konferencji i Sejmiku Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy. Dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, który udostępnił ZMN część swojego stoiska, Związek miał możliwość wystawienia materiałów promocyjnych i informacyjnych miast zrzeszonych w ZMN. Szczególnym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się wydawnictwa związane z turystyką wodną w regionach miast nadwiślańskich.
30.05-1.06   Odbyły się 49 Długodystansowe Regaty Związku Miast Nadwiślańskich na trasie Toruń - Solec Kujawski - Bydgoszcz. Doroczne zawody żeglarzy przebiegały w dwóch etapach: Toruń- Solec Kujawski oraz Solec Kujawski - Bydgoszcz. Udział w regatach brało 30 jednostek pływających. W klasie samorządowej pierwszego etapu zwyciężyła załoga z Grudziądza z wiceprezydentem Miasta Grudziądza Markiem Sikorą.
24-25.05   W porcie Drzewnym w Toruniu Uczniowski Klub Żeglarski WIKING rozegrał regaty Żeglarskie o Puchar Prezesa ZMN w klasie Optymist. Zawody zgromadziły młodzież żeglarską z wielu miast, startowało 50 zawodników. Najlepsi zawodnicy zostali wyróżnieni pucharami ufundowanymi przez ZMN. Związek sponsorował również remont pomostu do cumowania lodzi i żaglówek na terenie przystani UKŻ WIKING.
23.05   W Tczewie obradował Zarząd Związku Miast Nadwiślańskich. Podczas posiedzenia Zarząd podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wiosenne i letnie imprezy związane z Wisłą. Dotacje przyznano głównie organizatorom regat, spływów kajakowych i innych imprez żeglarskich na Wiśle oraz na wydarzenia związane z obchodami świąt miast członkowskich ZMN. Łączna kwota dotacji wynosi ponad 25 tys. zł. Przyznano także środki na realizowane od wielu lat wakacyjne rejsy po Wiśle dla dzieci objętych opieką Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie w miastach zrzeszonych w Związku. Na ten cel przeznaczono 26,5 tys. zł.
25.03   W Toruniu obradowało XVII Walne Zebranie Związku Miast Nadwiślańskich. Zarząd ZMN otrzymał absolutorium za rok 2013 na podstawie złożonych sprawozdań oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej ZMN. Uchwalono program działania na rok 2014 i kolejne lata. Uczestnicy walnego zebrania podjęli uchwałę wnioskującą o ustanowienie roku 2017 Rokiem Wisły
24.03   W Toruniu zebrał się Zarząd oraz Komisja Rewizyjna ZMN. Członkowie Zarządu omawiali organizację i przebieg XVII Walnego zebrania Członków, Komisja Rewizyjna wypracowała swoje Stanowisko oceniające pracę zarządu w roku 2013 i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
15.03   W Tczewie odbyło się spotkanie integracyjne TERAZ WISŁA zainicjowane przez Towarzystwo Żeglugi Śródlądowej DELTA WISŁY, Fabrykę Sztuk w Tczewie oraz Dziennik Bałtycki. Uczestnicy przyjęli Stanowisko w sprawie i aktualnej sytuacji w krajowej gospodarce wodnej, a w szczególności w regionie Pomorza i Dolnej Wisły. W Stanowisku stwierdzono m.in., że przywrócenie Wiśle rangi śródlądowej drogi wodnej ma żywotne znaczenie dla aktywizacji gospodarczej miast nad miast położonych.
7.02   Rada Gminy i Miasta Wyszogród podjęła uchwałę w sprawie poparcia projektu uchwały sejmowej ogłaszającej rok 2017 Rokiem Wisły. W roku 2017 przypada 650. rocznica rozpoczęcia żeglugi wodnej na Wiśle.
2014