WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2015
2.10   Podczas V Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie Związek Miast Nadwiślańskich  był uczestnikiem i partnerem instytucjonalnym debaty: Europejskie Korytarze Transportowe szansą na połączenie regionu Morza Bałtyckiego z Europą i resztą świata.
Debata wzbudziła duże zainteresowanie. Brali w niej udział ambasadorowie, przedstawiciele administracji publicznej, w tymi ministrowie, marszałkowie województw, przedstawiciele firm oraz wielu znakomitych ekspertów.
Związek reprezentował Prezes ZMN dr Tomasz Sowiński, który został zaproszony w charakterze eksperta i panelisty  w debacie  "Rozwój żeglugi śródlądowej; wyzwania regulacyjne".
8.09   Podczas międzynarodowych targów Baltexpo 2015, odbyło się w Gdańsku II Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Związek Miast Nadwiślańskich jako członek porozumienia samorządowego dla korytarza Bałtyk-Adriatyk był współorganizatorem Forum i odpowiedzialnym za jeden z trzech paneli problemowych: „Uwarunkowania rozwoju dróg wodnych śródlądowych w Polsce”,  Wstępny referat przedstawił i dyskusję moderował Prezes ZMN dr Tomasz Sowiński.
Na zakończenie Prezes przejął w imieniu Związku na najbliższy rok przewodnictwo Porozumienia samorządowego dla korytarza Bałtyk-Adriatyk, z rąk Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Pana Ryszarda Świlskiego Prezesa Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk Adriatyk, które przewodniczyło Porozumieniu w ostatnim roku.
lipiec/ sierpień   Zainicjowana przez ZMN akcja „Lato dzieci na Wiśle” wciąż cieszyła się niezmiennym powodzeniem. Podobnie  jak w latach ubiegłych, udział w organizacji wakacyjnych rejsów po Wiśle dla dzieci objętych opieką Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie, zadeklarowały wszystkie miasta członkowskie ZMN. Każdy z Ośrodków otrzymał od Związku refundację rejsów w kwocie co najmniej 1 tys. zł. Dla wielu z podopiecznych MOPR i MOPS wycieczka statkiem po Wiśle stanowiła jedyną atrakcję wakacyjną. Organizatorzy rejsów zadbali również o zapewnienie skromnego posiłku dzieciom i walory edukacyjne wyprawy.
24.06   W Toruniu odbyła się uroczystość przeniesienia relikwii bł. Jana Łobdowczyka, patrona żeglarzy i flisaków do Katedry świętych Janów. Związek Miast Nadwiślańskich podjął  uchwałę w sprawie ustanowienia błogosławionego Jana z Łobdowa patronem żeglarzy  i flisaków  popierając inicjatywę środowiska żeglarskiego i prezydentów  Miasta Torunia. Relikwie przypłynęły Wisłą z Chełmna na toruńskie nabrzeże skąd  procesja z udziałem mieszkańców miasta wyruszyła do katedry. Podczas Mszy św. w  intencji miasta w dniu jego święta przedstawiono dzieje życia i dokonania błogosławionego Jana. ZMN wspólnie z Urzędem Miasta Torunia sponsorował dekoracje kwiatowe przygotowane na tę uroczystość.
28-30.05   50. Jubileuszowe  Długodystansowe Regaty Żeglarskie Związku Miast Nadwiślańskich po raz pierwszy wystartowały z Włocławka, a kolejne etapy rozegrano na trasie: Toruń - Solec Kujawski- Bydgoszcz.  Jubileuszowe regaty miały szczególnie uroczystą i bogatą oprawę gromadząc podczas koncertów szant  i wspólnych biesiad,  mieszkańców miast na trasie regat(ok. 4 tys. osób). W imprezie uczestniczyło 113 żeglarzy z 12 klubów żeglarskich na 45 jednostkach pływających. Przeprowadzono też zawody dla najmłodszych uczestników w klasie Optymist i Cadet.
20.05   W Toruniu zebrał się Zarząd Związku Miast Nadwiślańskich. Głównym tematem posiedzenia były dotacje na imprezy i zadania zaplanowane przez miasta członkowskie na nadchodzące lato. Wnioski o dotacje złożyło 19 podmiotów z miast członkowskich ZMN, a dotyczyły przede wszystkim wydarzeń na Wiśle, jak regaty, spływy, imprezy sportowe, działalność służb ratowniczych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Przyznano dotacje na ponad 36 tys. zł. Jednocześnie Zarząd uchwalił podział przewidzianej budżetem kwoty na wakacyjne rejsy po Wiśle dla dzieci z najuboższych rodzin. Na ten cel przeznaczono 26,5 tys. zł. Każde z miast członkowskich otrzymał co najmniej 1 tys. zł na organizację rejsów.  
16-17.05   Jak co roku Regaty Żeglarskie o Puchar Prezesa ZMN zorganizowane w toruńskim Porcie Drzewnym przez Uczniowski Klub Żeglarski WIKING zgromadziły  młodych zawodników z wielu miast. O zwycięstwo w klasie Optymist  oraz w klasie Laser ścigało się 50 żeglarzy z Grudziądza, Bydgoszczy, Włocławka, Żnina, Brodnicy, Warszawy. Zwycięzcy poszczególnych klas otrzymali puchary ufundowane przez ZMN, a także nagrody rzeczowe zakupione przez UKŻ WIKING.