WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2017
08.11 W Senacie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych, w którym wziął udział Prezes ZMN Tomasz Sowiński.
Omówiona została obecna sytuacja w zakresie gospodarki wodnej żeglugi śródlądowej. Wskazano na konieczność opracowania białej księgi w dziedzinie śródlądowych dróg wodnych i żeglugi śródlądowej oraz strategii rozwoju żeglugi.
W trakcie posiedzenia został powołany Zespół Ekspertów, działający przy Zespole Parlamentarnym, do którego powołanie otrzymał dr Tomasz Sowiński Prezes ZMN.
 
07.09 W trakcie rejsu po Brdzie i Wiśle na odcinku Bydgoszcz - Toruń miały miejsce warsztaty terenowe - samorządowo-naukowa konferencja pt. "Woda lustrem miasta - Waterfront" zorganizowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
W części warsztatowo-konferencyjnej referat wygłosił Prezez Związku Miast Nadwiślańskich dr Tomasz Sowiński. Oprócz tego wygłoszone zostały następujące referaty:
Rok Rzeki Wisły 2017 - Marcin Karasiński - Wiceprezes Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej, Społeczny Komitet Obchodów ROKU RZEKI WISŁY w 2017
- „Dlaczego warto inwestować w gospodarkę wodną” -  dr Tomasz Sowiński - Prezes Związku Miast Nadwiślańskich
-„Waterfronty: pojęcie, dobre praktyki, metodologia” - dr hab. Anna Januchta-Szostak, Prof. Politechniki Poznańskiej
-„Waterfronty jako zintegrowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne - montaże” - dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
-"Gdańsk zwraca się ku wodzie - wykorzystanie potencjału przestrzeni publicznych nabrzeży
w procesie rewitalizacji" - dr Anna Fikus-Wójcik, Agnieszka Rózga-Micewicz, Biuro Rozwoju Gdańska
-„Brda i Wisła - Waterfronty Bydgoszczy” - Anna Rembowicz-Dziekciowska, Miejska Pracownia Urbanistycznaw Bydgoszczy
-Waterfront miast dolnej Wisły” - (Płock, Włocławek, Nieszawa, Toruń, Solec Kujawski, Grudziądz, Tczew) - dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska, Żaneta Marciniak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
-„VISTULA RIVER PARK - Studium programowo-przestrzenne dla terenów nadrzecznych Wisły, położonych w województwie mazowieckim, w regionie wodnym dolnej Wisły”, Sylwia Mikołajczak, RDH architekci i urbaniści - Poznań
-Studium przypadku -„Phoenix See” (Dortmund) rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, Żaneta Marciniak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
-Studium porównawcze - Panorama Torunia (1953-2017) - Stanisław Wroński, Urząd Marszałkowski w Toruniu.
-„Bulwar Filadelfijski w Toruniu” - Katarzyna Wiklendt, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu
-„Nowy most w Toruniu i jego wpływ na panoramę Torunia” - Adam Popielewski, Architekt Miasta Torunia.
 
21.06 W Gdański Ratuszu Nowym odbyło się IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Forum zorganizowało Porozumienie Samorządowe dla korytarza Bałtyk-Adriatyk, którego Związek Miast Nadwiślańskich jest aktywnym członkiem.
Głównym organizatorem był pełniący w ostatnim roku prezydencję w Porozumieniu, Związek Miast i Gmin Morskich.
Podczas obrad zajęto się przede wszystkim problematyką wpływu Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk na funkcjonowanie i rozwój infrastruktury portów morskich, dróg, kolei oraz śródlądowych dróg wodnych. Konwencją AGN i programami unijnymi wspierającymi funkcjonowanie Korytarza Bałtyk-Adriatyk, porozumieniem o współpracy Wojewodów na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły, innowacyjnymi jednostkami na żegludze śródlądowej oraz potencjałem rozwoju dróg wodnych śródlądowych na przykładzie aglomeracji trójmiejskiej, Szczecina, Bydgoszczy, Tczewa oraz Gdyni w kontekście autostrady Bałtyk-Wisła.
 
31.03 W Ratusz Staromiejskim w Toruniu, odbyło się XX Jubileuszowe Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwiślańskich, połączone Seminarium naukowym poświęconym historii i aktualnym problemom związanym z gospodarką wodną w przestrzeni Wisły i jej dorzecza.
Liczni goście zgromadzeni na seminarium uświetnili jubileusz Związku Miast Nadwiślańskich. Usłyszeliśmy wiele miłych i szczerych słów, gratulacji i życzeń trwania na rubieżach służby Wiśle i innych rzek Polski.
Wiele osób zasłużonych w działalności dla spraw Wisły, gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej, otrzymało Krzyże Wiślane. Prezes Związku otrzymał Medal Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - CasimirusMagnus. Liczne listy i dyplomy powiększą liczbę otrzymanych wyrazów uznania za wieloletnia pracę Związku w służbie dla Wisły.
W trakcie krótkiego seminarium zaprezentowane zostały 2 referaty.
W pierwszym Prezes ZMN dr Tomasz Sowiński przedstawił historię i działania Związku Miast Nadwiślańskich oraz główne wyzwania stojące przed Związkiem i gospodarką wodną w Polsce w najbliższych latach.
Drugi referat o intrygującym tytule: „Dramat Wisły w czterech aktach”, przedstawił przyjaciel Związku, zasłużony dla gospodarki wodnej, jeden z najwybitniejszych autorytetów w tej dziedzinie, Pan Profesor Zygmunt Babiński. Oba referaty były podstawą do długiej, owocnej dyskusji, nad wyzwaniami i potrzebami gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej w Polsce i Unii Europejskiej, a także roli i znaczenia organizacji pozarządowych w życiu społecznym i gospodarczym naszego nadwiślańskiego kraju.