WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2018
21.11   W Senacie RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych. Tematami zasadniczymi były 100 lat Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Program EMMA.
16.04   Związek Miast Nadwiślańskich kolejny raz był partnerem społecznym projektu  badawczego „samorząd21”. Zwieńczeniem projektu była III Międzynarodowa Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego, pt. „Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa.  Bilans nadziei i postulaty na przyszłość”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Międzynarodowa Konferencja Finansów Samorządu Terytorialnego jest cyklicznym wydarzeniem, ułatwiającym wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń związanych z problematyką finansów i prawa finansowego samorządów lokalnych.

Organizatorami konferencji są
Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego
Katedra Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Katedra Prawa Finansowego i Gospodarki Narodowej Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie z Czech
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
22.02   W Warszawie w Klubie Sportowym Monta, na Cyplu Czerniakowskim miało miejsce podsumowanie wydarzeń Roku Rzeki Wisły, podziękowanie, omówienie najważniejszych kierunków i działań w przyszłości. W spotkaniu brali udział  przedstawiciele samorządów i miejscowości,  instytucje, organizacje pozarządowe i społecznicy wspierający RRW.