WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2019
26.09   Z udziałem ekspertów, parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i gości z innych polskich regionów odbyło się w Przysieku pod Toruniem posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone potencjałowi gospodarczemu i żeglugowemu dolnej Wisły. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.
Wśród poruszanych tematów znalazły się kaskadyzacja dolnego biegu najdłuższej z polskich rzek, budowa stopnia wodnego w Siarzewie w powiecie aleksandrowskim i planowane utworzenie węzła logistycznego Bydgoszcz-Solec (port kontenerowy na Wiśle, terminal kolejowy w Emilianowie i lotnicze cargo). Była też mowa o tym, jak wygląda polska żegluga śródlądowa na tle tego, co robią w tej materii najsilniejsze gospodarczo państwa Europy.
Związek reprezentował Prezes ZMN dr Tomasz Sowiński, który wygłosił jeden z referatów wprowadzających pt.:  „Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty realizacji kaskady dolnej Wisły”.
01.07   W Elblągu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych zatytułowane „Transport śródlądowy szansą i koniecznością w regionie Dolnej Wisły”, zorganizowane wspólnie z Ligą Morską i Rzeczną oraz Biurem Regionalnym w Elblągu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Posiedzenie podzielone zostało na trzy części. Część I - zatytułowaną „Wisła dzika czy zagospodarowana” otworzył prof. Zygmunt Babiński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dr Krzysztof Wrzosek (PGW Wody Polskie) poinformował o działaniach Wód Polskich na rzecz Wisły. Te działania mają doprowadzić to tego, że będziemy w stanie przeciwdziałać suszom i powodziom powodującym każdego roku miliardowe straty, zapewnić stabilizację poziomu wody w Wiśle przy szacunku dla środowiska. Zakres prac obejmuje Wisłę co najmniej do Warszawy oraz - co ważne - połączenie Wisły z Zalewem Wiślanym i portem w Elblągu. Marta Kunicka z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiła stan prac nad strategią rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Polska podpisała Konwencję AGN, w ramach której powinna przystosować ok. 2 tys. km rzek i kanałów do potrzeb transportowych.
W części II (Autostrada transportowa na Wiśle) mówiono o potencjale i możliwościach wykorzystania transportowego Wisły. Program rewitalizacji transportowej Wisły przygotowuje Port Gdańsk.  Kierownik tego projektu Aleksandra Cińdź przedstawiła założenia projektu. O znaczeniu Wisły dla Portu Morskiego w Elblągu,  mówił dyr. Arkadiusz Zgliński. Docelowo można osiągnąć przeładunki do 3,5 mln ton rocznie.
W działania na rzecz rewitalizacji Wisły mocno zaangażowane są samorządy województw, przede wszystkim: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz - pośrednio. Rafał Wasil z Pomorza mówił o badaniach, które wskazują, że zagospodarowanie Wisły umożliwi przewóz rzeką 5 mln ton, a kolejne inwestycje (port w Solcu i kaskada dolnej Wisły) zwiększą ten potencjał do 12 mln ton. W tym mieszczą się przewozy ok. 1,5 mln ton z portu w Elblągu. Stanisław Wroński (Kujawsko-Pomorskie) przedstawił koncepcję budowy portu multimodalnego w Solcu Kujawskim. Większość uczestników debaty potwierdzała, że ich zdaniem wykorzystanie transportowe Wisły będzie miało korzystny wpływ na rozwój regionów od Mazowsza, przez Kujawsko-Pomorskie, po Pomorze i Warmię i Mazury. Podkreślano też, że dla rozwoju portów w Gdańsku, Gdyni i Elblągu nie ma alternatywy: muszą być wykorzystane połączenia śródlądowe. Głos w dyskusji zajął też dr Tomasz Sowiński - prezes Związku Miast Nadwiślańskich, który wskazywał m.in.: na konieczność budowy Kaskady Dolnej Wisły, co zostało przez uczestników debaty przyjęte jako jedyne kompleksowe rozwiązanie problemów Dolnej Wisły.
01.03   W Toruniu odbyło się XXII Walne Zebranie Miast Członkowskich Związku Miast Nadwiślańskich.
Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom Związku.
Odbyły się także wybory nowych władz ZMN, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na następną kadencję 2019-2023.
Delegaci określili strategię działań Związku na następny rok i całą rozpoczynającą się kadencję.