WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2020
17.12   Odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku. Przedmiotem spotkania byładziałalność ZMN i miast nadwiślańskich w trakcie pandemii oraz zamierzenia i propozycje działań na rok 2021, sprawy finansowe oraz wytyczne do budżetu ZMN na rok 2021.
20.11   VII Forum Korytarza Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Forum skupione było na współpracy polskich regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk ze Skandynawią.
04.03   W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w Warszawie, odbyło się seminarium naukowo-techniczne: „Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w lokalizacji Siarzewo".
Organizatorami seminarium były Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Wiodącą ideą spotkania było umożliwienie środowisku naukowemu zapoznanie się z głównymi założeniami prowadzonej inwestycji, jak i zabranie głosu w dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami.
Spotkanie rozpoczęły referaty:
Kaskada Dolnej Wisły w świetle idei zrównoważonego rozwoju prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król - Uniwersytet Gdański
Potencjał Dolnej Wisły prof. dr hab. Inż. Romuald Szymkiewicz - Politechnika Gdańska
Koncepcja programowo-przestrzenna Stopnia Wodnego  Siarzewo dr inż. Krzysztof Wrzosek, - PGW „Wody Polskie”
Stopień wodny Siarzewo- aspekty hydrologiczne i hydrauliczne dr inż. Apoloniusz Kodura - Politechnika Warszawska
Oddziaływanie SW Siarzewo na Środowisko dr Grzegorz Chocian- ekspert, PGW „Wody Polskie”
Prezes ZMN dr Tomasz Sowiński przedstawił konieczność budowy stopnia wodnego w Siarzewie, będącego elementem Kaskady Dolnej Wisły, wskazując nie tylko konieczność jego budowy jako tzw. „podparcia” Stopnia Wodnego Włocławek, w tym w aspekcie bezpieczeństwa ok. 320 tys. mieszkańców nadwiślańskich miejscowości poniżej Włocławka, ale także jako niezbędny element całej Kaskady Dolnej Wisły, zapewniającej bezpieczeństwo kolejnym ponad 400 tys. mieszkańców Żuław Wiślanych. Ponad to KDW to nie tylko kwestia bezpieczeństwa powodziowego, ale także forma aktywnego przeciwdziałania skutkom suszy, które coraz dotkliwiej zaczynają być odczuwalne na Kujawach i Pomorzu, a także innych częściach kraju. Należy też pamiętać że to także czysta ekologiczna energia, przeprawy mostowe i regulacja biegu rzeki, która poza innymi aspektami umożliwi także przywrócenie po wielu latach żeglugi śródlądowej, co z kolei związane jest także z inwestycjami w infrastrukturę, wieloma nowymi miejscami pracy i podniesieniem poziomu rozwoju wielu terenów nadwiślańskich. ZMN od lat jednoznacznie opowiada się za realizacją Kaskady Dolnej Wisły, jako jednej z najistotniejszych inwestycji polski w XXI wieku.