WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Kalendarium
Ważne linki
2021
lipiec-sierpień Flis św. Jakuba - Camino de Vistula
Nadwiślańska Organizacja Turystyczna zrealizowała uroczyste przywrócenie wodnego szlaku Camino poprzez przepłynięcie Wisłą z Krakowa do Gdańska, a następnie drogą morską do Hiszpanii razem z wyrzeźbioną specjalnie w tym celu figurą św. Jakuba.
Wisła od średniowiecza była wielką arterią komunikacyjną, po której pływały tysiące statków, łodzi i tratew. Dziś rzeka wraca do życia, następuje wielki powrót Polaków nad Wisłę. Coraz więcej na rzece tradycyjnych łodzi i statków. Flisy z Krakowa do Gdańska są coraz popularniejsze. Czas na powrót pielgrzymek!
Rok 2021 był bowiem rokiem szczególnym - Rokiem Jakubowym. Za takie uznaje się te lata, w których święto św. Jakuba, obchodzone 25 lipca, przypada w niedzielę.
Figura św. Jakuba jest darem włóczków krakowskich dla mieszkańców Dobrzynia nad Wisłą.
Kościoły pod wezwaniem św. Jakuba znajdują się w 13 miastach i miejscowościach nadwiślańskich.
Flis św. Jakuba, przywracając uroczyście Camino de Vistula, odwiedził wszystkie te miejsca.
Peregrynującą z Krakowa figurę czekała podróż morska i piesza. Z Gdańska popłynęła jachtem żaglowym, wraz z reprezentacją włóczków krakowskich, do portu La Coruña, a stamtąd, w pieszej, trzydniowej pielgrzymce, dotarła do Santiago de Compostela.
Figura św. Jakuba pokonała całą dawną drogę wodną z Krakowa do Santiago, a ostatecznie wróciła do Dobrzynia nad Wisłą i stanęła w przygotowanej dla niej kapliczce. Jest widomym znakiem tego, że dawny szlak pielgrzymkowy, Camino de Vistula, został przywrócony.
W dniu 22 sierpnia flis św. Jakuba przybył do Gdańska, witany przez licznych mieszkańców, turystów i przybyłych pod gdańskiego Żurawia nad Motławą przedstawicieli miast nadwiślańskich.
W uroczystym przywitaniu, przemarszu, a następnie mszy św. w Bazylice Mariackiej brał udział Prezes ZMN Tomasz Sowiński.
 
27.06 W Toruniu odbyło się XXIV Walne Zebranie Członków Związku Miast Nadwiślańskich. Delegaci WZCz ZMN zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu ZMN z działań Związku i z działalności finansowej Związku w roku 2020 oraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Uzupełniony został skład zarządu ZMN.
Omówione zostały sprawozdania i odbyła się dyskusja nad nimi. Ponadto delegaci podnieśli i omówili wiele bieżących spraw związanych z Wisłą i polskimi rzekami oraz szeroko pojętą gospodarką wodną. Na tej bazie odbyła się wymiana poglądów i dyskusja programowa. Pozwoliło to na wypracowanie programu działania Związku na rok 2021 oraz lata następne.
 
18.05 W Warszawie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych.
Podczas posiedzenia przewodniczący Zespołu, Pan Senator Jerzy Wcisła, przedstawił ekspertów powołanych do Grupy Ekspertów Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych.
Przedstawiono informację o wydarzeniach, nad którymi PZDW objął patronat:
Pilotażowy rejs z kontenerami drogami wodnymi MDW E70 i E40 z trójmiejskich portów do odbiorców w rejonie Dolnej Wisły
Rejs ekologiczny na trasie Gliwice-Iława, planowany przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach w okresie czerwiec-sierpień 2021
Jubileuszowy XXV Flis Odrzański 2021
Flisacki spław drewna po Kanale Elbląskim w 2022 roku
Przedstawiono także informacje o stanie prac nad programami rewitalizacji
MDW E30 - Drogi odrzańskiej
MDW E40 - Drogi wiślanej
Przyjęto także plan pracy na 2021 rok, a w tym miedzy innymi:
Lipiec/sierpień: Stan prac nad strategią turystyki wodnej. Informacja o pracy Zespołu ds. Żeglugi i Turystyki Wodnej przy PGW Wody Polskie
Wrzesień: Strategiczne kanały: Kanał przez Mierzeję, Kanał Śląski, Kanał Odra-Dunaj-Łaba, Kanał Wisła-Dniepr
Listopad: Miasta wracają nad rzeki - waterfronty na przykładzie różnych miast.
Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych przewodniczący Zespołu Senator Jerzy Wcisła przedstawił skład Grupy Ekspertów Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych.
Do Grupy Ekspertów Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych został powołany także Prezes Związku Miast Nadwiślańskich dr Tomasz Sowiński.
 
30.04
Odbyło się posiedzenie Zarządu ZMN. W posiedzeniu brali także udział członkowie Komisji Rewizyjnej ZMN.
Zarząd i Komisja Rewizyjna dokonali analizy stanu finansów Związku i płatności składek.
Zarząd zajął się także, rozpatrzeniem projektów uchwał: 
1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności ZMN za rok 2021
2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z gospodarowania finansami w roku 2021
3. w sprawie przyjęcia programu działania ZMN na rok 2021 i lata kolejne
4. w sprawie udzielenia dotacji na imprezy związane z Wisłą
5. w sprawie finansowania letnich rejsów po Wiśle dla dzieci w 2021
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej omówili także sprawy bieżące i problemy wynikające z perturbacji związanych z regulacjami dotyczącymi COVID-19.
Omówiono problemy zgłaszane przez miasta członkowskie i organizacje siostrzane oraz niezbędne działania na najbliższą przyszłość.
 
12.01
Odbyła się konferencja końcowa projektu CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation. Celem projektu była poprawa zdolności nawiązywania kontaktów i usprawnienie poziomu wymiany informacji w sektorze przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku. Zwiększenie współpracy dotyczy przedsiębiorców działających w tradycyjnej i kreatywnej branży. Projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami z Niemiec, Szwecji, Litwy i Polski.  
Flis św. Jakuba - Camino de Vistula
Nadwiślańska Organizacja Turystyczna zrealizowała uroczyste przywrócenie wodnego szlaku Camino poprzez przepłynięcie Wisłą z Krakowa do Gdańska, a następnie drogą morską do Hiszpanii razem z wyrzeźbioną specjalnie w tym celu figurą św. Jakuba.
Wisła od średniowiecza była wielką arterią komunikacyjną, po której pływały tysiące statków, łodzi i tratew. Dziś rzeka wraca do życia, następuje wielki powrót Polaków nad Wisłę. Coraz więcej na rzece tradycyjnych łodzi i statków. Flisy z Krakowa do Gdańska są coraz popularniejsze. Czas na powrót pielgrzymek!
Rok 2021 był bowiem rokiem szczególnym - Rokiem Jakubowym. Za takie uznaje się te lata, w których święto św. Jakuba, obchodzone 25 lipca, przypada w niedzielę.
Figura św. Jakuba jest darem włóczków krakowskich dla mieszkańców Dobrzynia nad Wisłą.
Kościoły pod wezwaniem św. Jakuba znajdują się w 13 miastach i miejscowościach nadwiślańskich.
Flis św. Jakuba, przywracając uroczyście Camino de Vistula, odwiedził wszystkie te miejsca.
Peregrynującą z Krakowa figurę czekała podróż morska i piesza. Z Gdańska popłynęła jachtem żaglowym, wraz z reprezentacją włóczków krakowskich, do portu La Coruña, a stamtąd, w pieszej, trzydniowej pielgrzymce, dotarła do Santiago de Compostela.
Figura św. Jakuba pokonała całą dawną drogę wodną z Krakowa do Santiago, a ostatecznie wróciła do Dobrzynia nad Wisłą i stanęła w przygotowanej dla niej kapliczce. Jest widomym znakiem tego, że dawny szlak pielgrzymkowy, Camino de Vistula, został przywrócony.
W dniu 22 sierpnia flis św. Jakuba przybył do Gdańska, witany przez licznych mieszkańców, turystów i przybyłych pod gdańskiego Żurawia nad Motławą przedstawicieli miast nadwiślańskich.
W uroczystym przywitaniu, przemarszu, a następnie mszy św. w Bazylice Mariackiej brał udział Prezes ZMN Tomasz Sowiński.