WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Ważne linki
Uchwała nr 23/III/2004 Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich
z dnia 26 marca 2004 r.


w sprawie: przekształcenia Biura Programu dla Wisły i jej Dorzecza w Warszawie

Na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 4.1 Statutu Związku Miast Nadwiślańskich Zarząd Związku Miast Nadwiślańskich uchwala:

§ 1. Przekształca się Biuro Programu dla Wisły i jej Dorzecza w Warszawie w Biuro ds. wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z miastami członkowskimi ZMN z siedzibą w Warszawie, zwane dalej Biurem Programu.

§ 2. Przyjmuje się Regulamin Biura Programu określony w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 3. Biuro Programu finansowane jest ze środków Związku Miast Nadwiślańskich oraz środków zewnętrznych.

§ 4 Traci moc

1. uchwała nr 20/2000 Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich z 1 grudnia 2000 r. w sprawie: utworzenia Biura Programu dla Wisły 2020.

2. uchwała nr 14/III/2003 Zarządu Związku Miast Nadwiślańskich z 12 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Programu dla Wisły i Jej Dorzecza.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia