Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia powstają z dochodów z działalności gospodarczej, ze składek członków, subwencji, dotacji, darowizn, zapisów oraz pożyczek i emisji obligacji, a także z ofiarności publicznej.

W dniu 20.12.1997 r. Walne Zebranie Związku podjęło Uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i terminów jej płacenia. Wysokość składki członkowskiej jest proporcjonalna do liczby mieszkańców miasta - członka Związku. Wysokość składki członkowskiej za rok wynosi 0,10 złotych na jednego mieszkańca. Składka płatna jest do końca I kwartału danego roku.
Data wytworzenia informacji: 17 września 2003
Data wprowadzenia informacji: 17 września 2003
Wprowadził: Ewa Potarzyńska
Data ostatniej modyfikacji: 23 września 2003
rejestr zmian strony>>
Liczba wejść na stronę: 6167
do góry wstecz drukuj