Informacje niejawne

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.Data wytworzenia informacji: 29 września 2003
Data wprowadzenia informacji: 29 września 2003
Wprowadził: Ewa Potarzyńska
Data ostatniej modyfikacji: 29 września 2003
rejestr zmian strony>>
Liczba wejść na stronę: 6428
do góry wstecz drukuj