WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Dobrzyń
Ważne linki
Uzyskał prawa miejskie w 1230r. Jest jednym z
najstarszych miast polskich. To stolica dawnej
kasztelanii, jaką stanowiła Ziemia Dobrzyńska.
Istnieniem swym Dobrzyń sięga daleko w czasy
prehistoryczne. Stąd właśnie posuwała się wgłąb
kraju kolonizacja, a z nią cywilizacja. Od połowy XII
wieku gród i okoliczne ziemie napadane były przez plemiona pruskie i litewskie. Dla obrony ówczesny władca tych ziem Konrad Mazowiecki formuje i osadza w zamku Dobrzyńskim zakon rycerski, zwany Braćmi Dobrzyńskimi. Trzy lata po przegranej przez nich w 1225r bitwie sprowadzono do zamku Krzyżaków. Później w zmowie z Braćmi Dobrzyńskimi podstępem zagarniają gród i okoliczne wioski i osiedla. Do 1411r, kiedy to Dobrzyń na długi czas powrócił do Polski, miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk. Spokojny okres odbudowy, budowy i rozwoju miasta trwa do roku 1656-go, kiedy na Polskę spadła nawała szwedzka. Od tej klęski Dobrzyń już nigdy nie dźwignął się z dostatecznie upadku gospodarczego. Ludność dobrzyńska pokazała swój patriotyzm praktycznie w każdym zrywie narodowowyzwoleńczym. Nie zmieniło to jednak faktu, że aż do 1918r na tej ziemi zmieniali się wyłącznie zaborcy i okupanci. W okresie międzywojennym bardziej rozwijały się miasta z już rozwiniętym przemysłem jak Toruń i Włocławek. Dobrzyń pod względem gospodarczym zostawał z tyłu.
Bogata przeszłość zostawiła po sobie ślad w postaci zabytków. Góra zamkowa, z której rozciąga się widok na Dolinę Wisły, była kiedyś ważnym miejscem strategicznym. Tutaj stał Zamek Kasztelana dobrzyńskiego zniszczony przez Krzyżaków w 1409r. Ciekawym obiektem jest także kościół pofranciszkański z XIV wieku.
Malownicze tereny Ziemi Dobrzyńskiej kuszą wszystkich tęskniących do leśnych staropolskich krajobrazów. Wiele jezior, lasy, stare wsie i obszerne zakola Wisły to krótka charakterystyka tego obszaru.

Istniejąca mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ma przepustowość 350 m3 na dobę. W zupełności wystarcza to dla potrzeb miasta, a nawet zapewnia znaczne rezerwy. Dzięki temu można rozbudowywać sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, co znacznie poprawi stan środowiska w mieście.
www.dobrzyn.pl