WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Gdańsk
Ważne linki
Założony został w 975r z inicjatywy Mieszka I. Nosił
wtedy nazwę Urbis Gyddanyzc. Gród ten był
najsilniejszym grodem na Pomorzu. W 1343r
Gdańsk otrzymał prawa miejskie, a w 1361
przystąpił do Hanzy - związku miast europejskich.
W 1457r miasto otrzymało Wielki Przywilej na mocy
którego dozwolone było bicie własnych monet i wolny
przewóz towarów z Polski do Litwy. Status Wolnego Miasta uzyskał Gdańsk już za czasów napoleońskich, w 1807r. Po pierwszej wojnie światowej na mocy trakatu wersalskiego powstało Wolne Miasto Gdańsk. Atak wojsk niemieckich na położone w pobliżu Westerplatte rozpoczął drugą wojnę światową. Stocznia Gdańska była świadkiem wielu protestów przeciwko władzom PRL. W 1970r odbyły się strajki grudniowe, a w 1980r na jej terenie powstała ,,Solidarność'' - pierwszy faktycznie wolny związek zawodowy w powojennej Polsce.
Najstarsza część miasta położona jest na terenie zurbanizowanych Żuław. Zespół plaż i wydm nadmorskich tworzy Mierzeję Wiślaną - wąski pas wzdłuż brzegu morza na odcinku z Sopotu po Świbno. Jej część znajdująca się na Wyspie Sobieszowskiej wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu. Do tego samego obszaru należą także Żuławy Gdańskie. Są to wspaniałe tereny rekreacyjne. Ostoją dla blisko 100 gatunków ptaków i 300 gatunków flory jest rezerwat przyrody ,,Mewia Łacha''. Inne rezerwaty znajdujące się w pobliżu Gdańska to ,Źródliska Ewy'' i ,,Ptasi Raj''.
Dla turystów dostępne jest 19 km linii brzegowej.
Na terenie Gdańska istnieją dwie oczyszczalnie ścieków: będąca w likwidacji biologiczna ,,Zaspa'' o przepustowości 35.000 m3/d oraz mechaniczno - chemiczna ,,Gd-Wschód''o przepustowości 180.000 m3/d. Sytuacja zrzutów ścieków poprawia się, zakłady przemysłowe: Zespół EC II, Stocznia Gdańska, EC I, Gd. Zakł N.F. ,,Fosfory'', Port Handlowy, Siarkopol, Rafineria Gd. rokrocznie zmniejszają stężenie i ilość ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do morza.
W mieście działa wiele wyższych uczelni. Są to: Uniwersytet Gdański, Seminarium Duchowne, Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia Medyczna, Politechnika Gdańska, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Muzyczna, Wyższa Szkoła Morska, Akademia Sztuk Pięknych i Akademia Marynarki Wojennej.

Gdańsk podpisał umowy bliźniacze z miastami Bremen (Niemcy) i Kalmar (Szwecja).
www.gdansk.pl