WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Grudziądz
Ważne linki
Za czasów pierwszych Piastów był bazą w chrystianizacji Prus. W tym celu książę Konrad Mazowiecki przekazał biskupowi Chrystianowi ziemię chełmińską wraz z miastem. Ponieważ zamierzony cel nie był osiągany postanowiono, że sprawą zająć ma się zakon krzyżacki, który objął władanie nad tym terenem. W 1291r Grudziądz otrzymał prawa miejskie.
W 1466r na mocy II traktatu toruńskiego ziemia chełmińska wraz z Grudziądzem wróciła w granice Polski. Miasto wybrano na obrady zjazdów stanowych oraz sejmu pruskiego. Na jednym ze zjazdów Mikołaj Kopernik wygłosił słynną rozprawę ekonomiczną o monetach. Miasto zajęte przez Szwedów zostało z ich rąk odbite w 1659r. Niestety spłonęło w czasie oblężenia. W czasie I rozbioru Grudziądz znalazł się pod zaborem pruskim. W drugiej połowie XIX w. wskutek napływającego kapitału przemysłowego
miasto przeżyło gwałtowny rozwój. W 1900r stał się miastem wydzielonym, a w 1920 pojawił się jako miasto II
Rzeczpospolitej. W dwudziestoleciu międzywojennym Grudziądz uznawany był za gospodarczą stolicę województwa pomorskiego. Grudziądz jest wyjątkową atrakcją dla turystów szukających zabytków. Przy ul. Kościelnej znajduje się monumentalny, gotycki kościół p.w. św. Mikołaja. To w nim znajduje się unikalny zabytek - chrzcielnica z czarą romańską z XIII w. W panoramie grudziądza rzucają się w oczy spichrze, budowę części z nich rozpoczęto w 1346r., reszta pochodzi z XVI-XVII w. Mury miejskie rozebrano ze względu na ekspansję miasta, pozostawiono jednak fragmenty, a wśród nich Bramę Wodną.
Miasto daje wspaniałe możliwości uprawiania sportów wodnych. Zarówno Wisła jak i Osa posiadają wspaniałe i zróżnicowane szlaki wodne.
www.grudziadz.pl