WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Karczew
Ważne linki
(w woj. mazowieckim) Jeden z najstarszych historycznych ośrodków miejskich południowego Mazowsza, dogodnie położony na niewielkim wzniesieniu nad wąskim korytem Wisły. Miasto to, o bardzo dobrze rozwiniętej komunikacji z Warszawą, znajduje się na obrzeżach stolicy - ok. 25 km od jej centrum.
Karczew powstał na piaszczystych wydmach po wycięciu Puszczy Mazowieckiej, dochodzącej do samego koryta Wisły. Zawdzięcza swą nazwę dawnym właścicielom dziedzicznym: na przełomie XIV i XV wieku, przez blisko 200 lat byli nimi Karczewscy. Bracia Jan i Franciszek, należący do tego rodu, otrzymali w 1548 r.
od Zygmunta Starego przywileje, które przede
wszystkim pozwoliły im na przekształcenie wsi w
miasto, ale także na urządzanie tu targów i
jarmarków. Korzystne położenie nad Wisłą, którą
spławiano towary do Gdańska oraz urodzajne ziemie
zwróciły uwagę bogatych kupców warszawskich.
Kościół utrzymany w stylu baroku piemonckiego
Największy rozwój miasta przypadł na XVIII w.; wtedy też okolice Karczewa znane były z wielkich polowań królewskich Augusta III Sasa, który w 1757 r. potwierdził nadane miastu przywileje. W 1869 r. upadający od XIX w. Karczew został pozbawiony przez władze carskie praw miejskich; ośrodek stał się osadą rzemieślniczą. Na jego terenie rozpoczęło swe działania wiele organizacji społecznych, młodzieżowych i kupieckich, powstał tu zespół teatralny, orkiestra strażacka i chór kościelny. W 1914 roku Karczew uzyskał połączenie z linią kolejki wąskotorowej, co w latach okupacji hitlerowskiej pozwoliło na transport (w licznych schowkach) żywności dla Warszawy; odzyskał prawa miejskie w 1959 r.

Do zabytków zlokalizowanych w Karczewie
należą: zespół pałacowo - parkowy rodu
Bielińskich z XVIII wieku oraz późnobarokowy
kościół wraz z dzwonnicą. Na terenie miasta
odkryto tzw. popielnice, w których zakopywano
spalone szczątki ludzkie.

Obecnie na terenie Karczewa rozwija się oświata - szkoły otrzymały nowe budynki, po wielu latach przerwy odżyło szkolnictwo średnie: powstało liceum ogólnokształcące, Technikum Samochodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Ze względu na krajobraz - ukształtowany przez działalność lodowca oraz rzeki Wisły - jak i warunki przyrodnicze, poprzez teren gminy Karczew poprowadzono klika szlaków turystycznych. Można na nich zaobserwować ptaki błotne oraz różne gatunki mew i ptaków drapieżnych. Sprzyjające warunki: położenie w dolinie Wisły, której rezerwat się tu znajduje, Mazowiecki Park Krajobrazowy wraz ze ścisłym rezerwatem "Torfy" oraz wysoka klasa czystości wód i powietrza zachęcają do rekreacji.
www.karczew.pl