WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Nieszawa
Ważne linki
Otrzymała przywilej określający obecne położenie i
prawa Nieszawy w 1460r. Nieszawę śmiało można by
nazwać miastem wędrowcem. Obecna Nieszawa jest
już trzecią miejscowością o tej nazwie. Pierwsze miasto
Nieszawa nadane Krzyżakom w 1228r znajdowało się na
terenach obecnej Małej Nieszawki. Krzyżacy ustępując z miasta zburzyli je w 1424r. W sąsiedztwie Torunia wybudowano zamek zwany zamkiem dybowskim, lub nieszawskim. Na podzamczu pojawiły się domy mieszkalne, rozwinął się konkurencyjny dla Torunia handel zbożem. Podpisane w zamku w 1454r statuty nazwano nieszawskimi. Ze względu na poważny konflikt z Toruniem król Kazimierz Jagiellończyk skuszony dużym datkiem torunian przenosi Nieszawę w górę Wisły. Na tym miejscu Nieszawa istnieje do dziś. Trudy przeprowadzki i poniesione straty król zrekompensował dając Nieszawie wiele przywilejów. Miasto obdarzone przywilejami ściągało wielu przedsiębiorczych ludzi. Dopiero w XVIII wieku znaczenie gospodarcze Nieszawy radykalnie spadło.
Nieszawa leży nad samym brzegiem Wisły. Na drugą stronę rzeki przepłynąć można promem ,,NIESZAWA'', który jest przedłużeniem drogi powiatowej. Prom ten można także wykorzystać do rejsów spacerowych po rzece. Położenie geograficzne, bogactwo lasów, największa w kraju liczba dni pogodnych i czyste powietrze kuszą ludzi lubiących spokój.
Z dawnych pamiątek Nieszawy najwięcej przetrwało zabytkowych kamieniczek, zaliczanych do zabytków klasy pierwszej: plac Kazimierza Jagiellończyka, ul. 3-go Maja. Dzisiejsze Liceum Ogólnokształcące znajduje się w klasycystycznym
folwarku przyklasztornym. Na uwagę zasługuje typowy dworek z ganeczkami i kolumnami stojący u wylotu ul. Noakowskiego. W 1867r przyszedł tu na świat Stanisław Noakowski, wybitny architekt i malarz. Najstarszą budowlą sakralną jest fara, zbudowana w 1468r w stylu późnego, tzw. nadwiślańskiego gotyku.

Wszelkie nadzieje na rozwój związany z rzeką Wisłą Nieszawa pokłada w budowie stopnia wodnego. Wówczas możliwe będzie opracowanie pełnej koncepcji zagospodarowania nabrzeża Wisły. Do dzisiaj starzy nieszawianie mówią, że przed wojną średnio co
7 minut w górę, lub w dół Wisły płynęła jakaś
jednostka. Chcemy, by czas ten powrócił.

Nieszawska oczyszczalnia ścieków została
oddana do użytku w 1995 roku. Jej wydajność
dzienna to około 200 m3 ścieków na dobę.
Wykorzystywana jest w około 60%. W Nieszawie
nie ma żadnego przedsiębiorstwa wpisanego na
krajową listę ,,trucicieli''.

W Nieszawie część akcji swojej powieści ,,Cała jaskrawość'' umieścił wybitny współczesny poeta i pisarz Edward Stachura. Tutaj też nakręcono przed laty znany film ,,Wiosna, panie sierżancie''.