WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Połaniec
Ważne linki
Miasto i Gmina Połaniec leży w Małopolsce, od
wschodu jej granice stanowi rzeka Wisła, zaś od
północy i zachodu kompleks Lasów Golejowskich.

W czasach pierwszych Piastów Połaniec był znacznym
grodem i jednocześnie ośrodkiem administracji
państwowej. Połaniec leżał na prastarym szlaku handlowym
Kraków - Sandomierz. Swoje znaczenie zawdzięczał nie tylko korzystnemu położeniu, lecz także w całej historii miasta ożywionej wymianie handlowej i produkcji rzemielśniczej.
Najważniejszy w dziejach Połańca był niewątpliwie okres insurekcji kościuszkowskiej. W dniach od 5 do 19 maja 1794 roku pod Połańcem obozował ze swoimi wojskami Tadeusz Kościuszko. Tu 7 maja 1794 roku wydał słynny Uniwersał Połaniecki,
częściowo znoszący poddaństwo chłopów,
oraz redagował szereg dokumentów,
rozkazów i listów.

W Połańcu znajduje się także trasa
nadwiślańska łącząca Kraków z
Sandomierzem. W 1971 roku podjęta
została decyzja o budowie elektrowni. W
1980 r. Połaniec, po 111 latach odzyskał prawa miejskie. W ciągu 20 lat wyrosło nowe 7-tysięczne osiedle mieszkaniowe, z okazałym budynkiem Centrum Kultury i Sztuki, szkołą podstawową, Zespołem Szkół, krytą pływalnią, hotelem, restauracjami, licznymi sklepami i zakładami usługowymi oraz niezbędną infrastrukturą.
www.polaniec.pl