WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Puławy
Ważne linki
Otrzymały prawa miejskie w 1906r na mocy ukazu
carskiego. Będące niegdyś małą osadą
handlowo-rybacką miasto nabrało znaczenia w latach
siedemdziesiątych XVII stulecia, kiedy to marszałek
wielki koronny S.H.Lubomirski wzniósł w niej pałac.
Po spaleniu w 1706r odbudowywany był przez Elżbietę
Sieniawską, a później jej córkę Zofię późniejszą małżonkę Aleksandra Augusta Czartoryskiego. 50 lat po tym wydarzeniu książę Adam Czertoryski przenosi tutaj swą rezydencję. Od tego czasu Puławy stają się silnym ośrodkiem kulturalno-artystycznym, a także naukowym. Z tą miejscowością silnie związane są nazwiska J.U.Niemcewicza, J.P.Woronicza, czy też F.Zabłockiego. Puławy pełniły rolę ,,małej ojczyzny'' aż do upadku powstania listopadowego i przymusowej emigracji Czartoryskich. Podczas II wojny światowej w 60% zniszczona została infrastruktura miasta. Dopiero w latach 60-tych miasto podźwignęło się ze zniszczeń.
Niewątpliwym walorem turystycznym Puław jest osada pałacowo-parkowa, będąca spuścizną po rodzinie Czartoryskich. Zasadnicze elementy założenia barokowego zachowały się bez zmian do dnia dzisiejszego. Park zaprojektowany w stylu francuskim pod koniec wieku XVIII przekształcony został w park krajobrazowy w stylu angielskim. Pałac wzniesiony w latach 1676-79 według projektu holenderskiego architekta był wielokrotnie przebudowywany. Ostatnią większą zmianą była zmiana charakteru pałacu na klasycystyczny. Ciekawszymi zabytkami znajdującymi się w osadzie pałacowo-parkowej są Pałacyk Marynki, Świątynia Sybilli będąca kopią Świątyni Sybilli w Tivoli koło Rzymu, Domek Gotycki i Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej, czyli dawna kaplica pałacowa Czartoryskich
Miasto leży na skrzyżowaniu szlaków turystycznych oprowadzających turystów po wspaniałych okolicach - Kazimierz Dolny, Janowiec.
Miejska oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o przepustowości hydraulicznej 37.7 tys. m3 na dobę (technologiczna 20 tys. m3 na dobę) zabezpiecza potrzeby miasta z wyjątkiem redukcji związków biogennych. Zakłady Azotowe swoimi inwestycjami proekologicznymi przyczyniają się do ochrony środowiska.
Puławy podpisały umowy o współpracy miast bliźniaczych z Douai (Francja) oraz z Nieuwegein.

Od września 1997r działa Puławska Szkoła Wyższa.