WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Solec Kujawski
Ważne linki
Miasto leżące na lewym brzegu Wisły. Pierwsze wzmianki o miejscowości Solec należącej do książąt kujawskich pochodzą z XIII w.
Dogodne położenie nad Wisłą -
głównym szlakiem wodnym oraz
rosnąceznaczenie osady jako ośrodka
handlu drewnem, zbożem i solą
zadecydowało o przyznaniu w 1325r praw
miejskich. Wtedy też książę Przemysław zwolnił mieszkańców Solca z wszelkich podatków i opłat celnych na 10 lat. W XVII i XVIII w. wojny, epidemie i pożary doświadczające Solec i jego mieszkańców spowodowały ograniczenie znaczenia miasta. Gmina

Solec to serce Puszczy Bydgoskiej. Znajdują się tutaj źródła wody o doskonałych walorach fizykochemicznych i smakowych. Część gminy (ok.
11.000 ha) to teren chronionego krajobrazu ,,Wydm Kotliny Toruńsko - Bydgoskiej - cz. zachodnia''. Obszar ten pokrywają zwarte kompleksy leśne oraz jedne z największych w Polsce pola wydmowe. Krajobraz nadwiślański zdobią topole - pomniki przyrody.

Planuje się przystosowanie i zagospodarowanie przez WOPR przystani wodnej ,,Salina'', tak by mogła się stać centrum rozwoju sportów motorowodnych. Już teraz TKKF organizuje spływy kajakowe po Wiśle.

W roku 1999 planuje się zakończenie budowy oczyszczalni ścieków w Łęgowie, wspólnej dla gminy Bydgoszcz i Solec Kujawski.