WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Świecie
Ważne linki
Miasto uzyskało prawa miejskie w 1338r z rąk
Dytrycha von Altenburga, mistrza krzyżackiego.
Pierwsza wzmianka o tej miejscowości zachowała się
w dokumencie z 1198 roku. Początki osadnictwa
szacuje się na lata 2800-1700 p.n.e. Liczne znaleziska
świadczą, że przebiegał tędy ,,Szlak bursztynowy''. W
1309r gród zostaje zdobyty przez Krzyżaków. Oni właśnie
nadają Świeciu prawa miejskie. Po ,,Potopie Szwedzkim'' zniszczone miasto uznano za nieistniejące. Odbudowuje się podczas zaborów, a w 1920r powraca do Polski.
Amatorów zabytkowej architektury na pewno zaciekawi trójnawowy kościół farny z XV w., czy kościół pobernardyński z XVII w. z bramą i krużgankami otaczającymi dawny dziedziniec klasztorny. Ciekawą budowlą jest też zamek krzyżacki z XIV w. - należał on do nielicznych fortec wodnych średniowiecznej Europy.
W dolinie Wisły położony jest Zespół
Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych,
który uznawany jest za jeden z
najcenniejszych obszarów wodnych w
Europie. W północno-wschodniej części
miasta znajdują się malownicze skarpy
nadwiślańskie położone ok. 60m nad
lustrem rzeki. Część terenu skarp została zagospodarowana na tereny widokowe.

Gmina Świecie we wrześniu 1996 zaprzestała odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Wdy będącej dopływem Wisły. Miejska mechaniczna oczyszczalnia ścieków ma wydajność 320l/s, co jest wystarczające na potrzeby miasta i przyległych wsi.

Miasto jest korzystnie położone. Obecnie łączy trasy Toruń-Gdańsk i Bydgoszcz-Gdańsk. Wiadomo także, że w przyszłości przez gminę Świecie przebiegać będzie autostrada A-1, łącząca Skandynawię z Bałkanami.

Od piętnastu już lat odbywa się tutaj Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Jednym z jego elementów jest przemarsz ulicami miasta.
Festiwal Piosenki Turystycznej p.n. ,,Nocne śpiewanie na zamku'' integruje studencką młodzież z Torunia i Bydgoszczy.

Świecie ma swoje miasto bliźniacze - Kuusankoski w Finlandii.