WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Toruń
Ważne linki
Siedziba Związku Miast Nadwiślańskich jest
założonym w średniowieczu miastem o bogatej
tradycji. W swej ponad 750-cio letniej historii
miało zaszczyt gościć wiele znakomitych osób
(Napoleona Bonaparte, Fryderyka Szopena,
wszystkich polskich królow ...). W Toruniu
urodził się Samuel Bogumił Linde, twórca
Słownika języka polskiego. Najbardziej znanym
synem tej ziemi jest Mikołaj Kopernik, którego
pomnik stoi pod ratuszem na Rynku Staromiejskim.
Jemu też poświęcony został toruński uniwersytet. Co dziesiąta spotkana na ulicy osoba jest związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika.
Dlatego też w Toruniu każdy czuje się otoczony przez młodych, wesołych ludzi. Warto przyjechać do Torunia w maju by wziąć udział w studenckim święcie, Juwenaliach. Wtedy to studenci otrzymują od Prezydenta Torunia symboliczny klucz do miasta - na ich ręce przekazana zostaje władza. Odbywają się koncerty, happeaningi.
W dniu 4 grudnia 1997 roku Toruń wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kultury jako obiekt o uniwersalnej wartości. Wielkim turystycznym atutem są zabytki.
Pod względem liczby zabytków najwyższej klasy tylko Kraków wyprzedza Toruń. Spacer po mieście jest okazją do wędrówki wgłąb historii. Idąc ul. Szeroką łączącą Rynek Staro- i Nowomiejski, będącą swoistym centrum handlowym wystarczy unieść wzrok ponad wystawy sklepowe, by móc podziwiać wspaniałe kamienice, które coraz częściej wyglądają tak jak chcieli ich budowniczowie. Zespół toruńskich kamienic jest unikatowy zarówno w kraju, jak i Europie.
Dzieje Torunia leżącego po obu stronach Wisły nierozerwalnie związane są z tą rzeką. Od 1280 Toruń był członkiem Związku Miast Hanzeatyckich, który zrzeszał 70 miast. Toruńskie statki zawijały do wszystkich ówczesnych portów Bałtyku. Pozostałością po średniowiecznej handlowej przeszłości Torunia są murowane spichlerze i składy magazynowe. Hanza, która przestała istnieć w 1669 roku reaktywowana została w roku 1980.
W 1997 roku Toruń uczestniczył w zjeździe Nowej Hanzy w Gdańsku.

Toruń stale zwiększa swoją atrakcyjność turystyczną. Budowane są nowe restauracje, zwiększana jest baza hotelowa. Wprowadza się w życie plany poprawy jakości wody w Wiśle - niedawno oddano do użytku nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Pokryć ma ona 95% potrzeb związanych z oczyszczaniem ścieków miejskich. Planowane jest przywrócenie rzece jej żeglowności. Sławna toruńska panorama wzbogaci się więc o nowe elementy - żaglówki, barki.
W Toruniu odbywa się wiele imprez artystycznych, które przyciągają osobistości kulturalne z całego świata. Jednym z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Polsce i jednym z kilku liczących się festiwali europejskich jest Międzynarodowy Festiwal Teatralny ,,Kontakt'' będący kontynuacją Festiwalu Teatrów Polski Północnej.
Urząd Miejski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
www.torun.pl