WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Włocławek
Ważne linki
Jest jednym z najstarszych miast polskich. Na terenie
dzisiejszego Włocławka odkryto ślady osadnictwa z
okresu kultury łużyckiej - sprzed 3.000 lat. Jako gród,
siedziba księcia i miejsce targowe, Włocławek zaczął
się rozwijać w X wieku. O wielkości grodu świadczy
fakt, że w latach 1002-1018 z grodu włocławskiego
wyruszyło na wojnę Bolesława Chrobrego z Niemcami
2.800 rycerzy i tarczowników. Pierwsza lokacja miasta nastąpiła w 1255 roku. Włocławek pełniący rolę portu rzecznego od 1520 do 1652 roku posiadał główną komorę celną dla handlu wiślanego.
Jedną z turystycznych atrakcji miasta stanowi Zalew Włocławski o powierzchni 75 km2 umożliwiający uprawianie żeglarstwa i innych sportów wodnych. Jest to drugi co do wielkości sztuczny zbiornik wodny w Polsce, po Zalewie Solińskim. Bulwary oddzielające zabudowania od brzegu Wisły są doskonałym terenem spacerowym.
Planując zwiedzanie zabytków nie sposób pominąć Katedry Włocławskiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Można tam m.in. zobaczyć najstarszy w polskim kościele katolickim witraż (1360), sarkofag, który wyszedł spod ręki Wita Stwosza (1493), czy niepowtarzalny w świecie srebrny ołtarz (1744). Warto obejrzeć także inny obiekt - kościół Św. Witalisa - najstarszy zabytek architektury we Włocławku (1330).
W pradolinie Wisły powstał
Gostyńsko-Włocławski Park
Krajobrazowy. Na jego terenie
utworzono kilkanaście rezerwatów
przyrody. Odtworzono tam niektóre
gatunki ptaków drapieżnych
(m.in. sokoła wędrownego). Jednym z
najciekawszych pod względem
przyrodniczym jest położony na wiślanej
skarpie rezerwat florystyczny ,,Kulin''.

Włocławek podpisał umowy o współpracy miast bliźniaczych z miastami Mohylew (Białoruś) i Bedford (Wielkia Brytania).

Rozwój Włocławka w XIX wieku był warunkowany rozwojem przemysłu fabrycznego. W drugiej połowie XIX i w początkach XX wieku powstały tu liczne zakłady przemysłowe, od których wywodzi się wiele działających aktualnie przedsiębiorstw. Wtedy to na skutek szybkiego rozwoju gospodarczego Włocławek stał się przemysłową stolicą regionu.
Po drugiej wojnie światowej aż 80% zakładów przemysłowych zostało unieruchomionych. Kolejny intensywny rozwój inwestycji przemysłowych nastąpił dopiero w latach 60-ych, kiedy to rozpoczęto budowę Zakładów Azotowych.
Najbardziej rozwiniętym sektorem gospodarki jest przemysł chemiczny.

Od 1978 roku we Włocławku istnieje oczyszczalnia ścieków o wydajności dziennej 58.500 m2. Oczyszczalnia ta wystarcza w zupełności na potrzeby miasta. Ilość ścieków z będących na krajowej liście ,,trucicieli'' Zakładów Azotowych Włocławek systematycznie zmniejsza się.

We Włocławku działają cztery wyższe uczelnie:

    •Seminarium Duchowne,
    •Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna,
    •Wyższa Szkoła Techniczna w Legnicy,
    •Zachodnio-Pomorska Szkoła Biznesu.
www.wloclawek.pl