WYSIWYG Web Builder
Strona główna
Aktualności
Galeria
Artykuły
Miasta członkowskie
Założenia programowe
Dokumenty ZMN
Biuro ds wdrażania Programu dla Wisły i współpracy z Miastami Członkowskimi ZMN
Program dla Wisły i jej dorzecza
Kalendarium
Dotacje
Statystyka
O związku
Kontakt
Wyszogród
Ważne linki
Gmina i miasto Wyszogród (woj. mazowieckie)
zajmują powierzchnię 98 km2. Tereny te
zamieszkuje ok. 7.5 tys. osób, z czego 3 tys. to
mieszkańcy miasta.
Pierwsza wzmianka o Wyszogrodzie pochodzi z
1065 roku. Razem z Płockiem, Czerwińskiem i
Czerskiem należy on do najstarszych grodów
Mazowsza. Wraz z podgrodziem znajdował się na tzw.
górze zamkowej i u jej podnóża. Prawa miejskie nadał
Wyszogrodowi w 1398 r. książę Janusz I. Zbudowano tu port handlowy, zajęto się przewozem przez Wisłę. Okres świetności miasta przypadł na panowanie Jagiellonów, kiedy to Wyszogród stał się jednym z centrów rzemiosła i handlu wiślanego w Polsce, słynął także z bogactwa mieszkańców i ich wykształcenia. Podczas II wojny światowej miasteczko zostało zniszczone; utraciło ok. 4,5 tys. mieszkańców (70%). Wyszogród był rejonem ruchu oporu (Młot i Sierp, później PPR, GL i AL oraz AK). Po drugiej stronie Wisły miała miejsce bitwa nad Bzurą.
Miasto położone jest na skrzyżowaniu dróg krajowych Warszawa - Płock i Sochaczew - Płońsk z przeprawą mostową przez Wisłę, na prawym, wysokim na 30 metrów brzegu rzeki. Tereny te cieszą wzrok punktami widokowymi na dolinę Wisły i znajdującą się na przeciwległym brzegu Puszczę Kampinoską.
Brzegi łączył do niedawna najdłuższy w Europie, bo liczący 1285 m most drewniany, zbudowany przez żołnierzy Wehrmachtu w 1943 r. W 1999 r. obiekt ten został zastąpiony nowym - stalowym, prawdopodobnie
najdłuższym w Polsce, położonym zaledwie kilkaset metrów dalej. Pamiątkę po zabytku stanowi jedynie molo na jednym z pozostałych przyczółków.

Obecnie budowana jest sieć dróg
dojazdowych do nowego mostu, co
sprzyja gospodarczemu zainteresowaniu
gminą. Stwarza to również możliwości,
by Wyszogród wraz z okolicznymi
miejscowościami stał się centrum rekreacji i turystyki, miejscem wypoczynku mieszkańców Płocka czy Warszawy. Już w okresie międzywojennym były na to nadzieje: Kamieniczka Towarzystwa Naukowego Płockiego miasto miało być centrum rekreacji i turystyki na szlaku Warszawa - Żelazowa Wola - Czerwińsk, jednak zniweczyły je działania II wojny światowej. W Wyszogrodzie istnieje już hotel z restauracją na ok. 100 osób, a rolnicy coraz bardziej zainteresowani są agroturystyką. Istnieje również już od trzydziestu lat i prowadzi pełną działalność Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Poza najdłuższą do niedawna przeprawą drewnianą w Europie, Wyszogród może poszczycić się innymi zabytkowymi obiektami: kościołem franciszkańskim roku 1786 oraz klasztorem oo. Franciszkanów z roku 1408.

Oczyszczalnia ścieków Miasto posiada pełną infrastrukturę techniczną z nowoczesną oczyszczalnią ścieków, kanalizacją sanitarną (długość linii kanalizacyjnej - 12 km), stacją uzdatniania wody, wodociągami (długość linii wodociągowej - 45 km).

Z imprez masowych odbywających się w Wyszogrodzie warto wymienić Dni Wisły oraz Biegi Nadwiślańskie.

Na terenie miasta istnieją następujące szkoły: Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego oraz Liceum Zawodowe.